Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Lista materialelor incluse în dosarul pentru formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei de doctor sau doctor habilitat prezentat la CNAA de către senatul sau consiliul ştiinţific al instituţiei


1. Demersul instituţiei conform Formularului 10.

2. Teza de doctor sau doctor habilitat.

3. Hotărârea seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă în baza examinării tezei de doctor sau doctor habilitat, la care se anexează copiile listei de prezenţă a membrilor seminarului şi Formularului evaluării tezei de către SŞP (conform pct.7 din titlul III al Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiiinţific de profil).
În cazul susţinerii tezei de doctor habilitat se prezintă hotărârile a două seminare ştiinţifice de profil.

4. Datele privind membrii consiliului ştiinţific specializat şi referenţii oficiali cu acordul acestora de a participa la susţinerea tezei confirmat prin semnătură, prin e-mail sau prin altă formă scrisă (Formularul 7).)

5. Actele prezentate în seminarul ştiinţific de profil:
5a. extrasul din procesul verbal al senatului sau consiliului ştiinţific al institutţiei cu privire la aprobarea temei tezei de doctor sau doctor habilitat şi conducătorului (consultantului) ştiinţific;
5b. adeverinţa de susţinere a examenelor de doctorat, în cazul tezelor de doctor (Formularul 3);
5c. lista lucrărilor ştiinţifice la tema tezei, semnată de autor şi certificată de secretarul ştiinţific al instittuţiei (Formularul 1); Suplimentul "Publicaţiile la tema tezei de doctorat" (Anexa 12) ;
5d. avizul pozitiv al seminarului unităţii primare de cercetare în cadrul căreia a fost elaborată teza (catedră, laborator, secţie, sector).
5e. avizul conducătorului/consultantului ştiinţific la tema de doctorat

Notă:
1.
Materialele incluse în dosar se elaborează în conformitate cu: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, adoptat la 15 iulie 2004; Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, publicat în Monitorul oficial nr. 78 – 79 din 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr.AT – 03 / 1-1 din 23 aprilie 2009 ( www.cnaa.md; “ Comisia de atestare “; “ acte normative “), Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA din 21.12. 2006 (proces-verbal nr.7), cu modificările şi completările ulterioare; Registrul conducătorului/consultantului ştiinţific de doctorat, aprobat prin Hotărarea CA a CNAA nr. AT-6/2-3 din 15 noiembrie 2012

[modificat in baza Hot. CA din 18.03.2010]

2. Materialele se prezinta în mape cu şină