Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare


14.

a) Dosarul de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific şi teza de doctor sau doctor habilitat sînt depuse la cancelaria CNAA de secretarul ştiinţific al consiliului ştiinţific specializat; dosarul de atestare va include actele prevăzute de Anexa 4; [completat in baza Hot.CA nr. 2/2 din 18.03.10, MO194-196/05.10.10 art.665; în vigoare 05.10.10] şi [modificat in baza Hot.CA nr. 4/7 din 05.07.12, MO198-204/21.09.12 art.1129; în vigoare 05.07.12]

b) dosarul de atestare pentru conferirea titlului ştiinţific/ştiinţifico-didactic este depus la cancelaria CNAA de secretarul ştiinţific al consiliului ştiinţific/senatului organizaţiei/instituţiei acreditate; dosarul de atestare va include actele prevăzute de Anexa 8; [completat in baza Hot.CA nr. 2/2 din 18.03.10, MO194-196/05.10.10 art.665; în vigoare 05.10.10] şi [modificat in baza Hot.CA nr. 4/7 din 05.07.12, MO198-204/21.09.12 art.1129; în vigoare 05.07.12]

c) dosarul de atestare (inclusiv teza şi autoreferatul) ce corespunde cerinţelor regulamentare este transmis secţiilor de specialitate ale Comisiei de atestare, care, după o examinare minuţioasă, îl transmit comisiei de experţi în domeniu, împreună cu obiecţiile şi sugestiile pe care le au;

d) dosarul în care la etapa de examinare la CNAA se depistează lipsa unor documente sau întocmirea lor incorectă, perfectarea sau redactarea neglijentă a acestuia cât şi a tezei (autoreferatului) se restituie organizaţiei/instituţiei, pentru a fi perfectat în corespundere cu actele normative ale CNAA.;

e)CNAA este în drept să ceară pretendenţilor la grad ştiinţific sau titlu ştiinţific/ ştiinţifico-didactic prezentarea lucrărilor ştiinţifice publicate şi orice alt document ce ţine de expertiza dosarelor;

f) comisiile de experţi examinează tezele, autoreferatele şi dosarele de atestare, obiecţiile şi sugestiile secţiilor de specialitate şi pregătesc concluziile respective asupra fiecărui dosar în parte pentru Comisia de atestare;

g)Comisia de atestare examinează toate dosarele de atestare şi, în baza propriilor aprecieri, a propunerilor secţiilor de specialitate, a comisiilor de experţi, a experţilor independenţi, adoptă decizii asupra fiecărui dosar în parte;

h) în cazul depistării în dosar a unor falsuri sau a unor activităţi incompatibile cu etica omului de ştiinţă, Comisia de atestare respinge dosarul şi aplică sancţiunile corespunzătoare consiliului ştiinţific/senatului organizaţiei/instituţiei care l-a promovat;

i) termenul de examinare a dosarelor la CNAA. este de 6 luni;

j) pretendentul la grad ştiinţific are dreptul să-şi retragă dosarul:

k)pretendentul la titlu ştiinţific/ştiinţifico-didactic are dreptul să-şi retragă dosarul din CNAA – până la luarea deciziei Comisiei de atestare cu dreptul de a prezenta dosarul de atestare la titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic cel puţin peste 6 luni de la data emiterii dispoziţiei Preşedintelui CNAA privind permiterea retragerii dosarului, cu recomandarea repetată a consiliului ştiinţific/senatului instituţiei respective; [completat in baza Hot.CA nr. 6/6 din 15.11.2012]

l) consiliul ştiinţific specializat, consiliul ştiinţific/ senatul organizaţiei/instituţiei au dreptul să retragă dosarul de atestare de la CNAA până la adoptarea deciziei Comisiei de atestare.