Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare


16. Cheltuielile legate de examinarea dosarelor de atestare şi tezelor de doctor/doctor habilitat se efectuează conform art.105 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 [Monitorul oficial Nr.125-129(1479-1483) din 30 iulie 2004].