Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Elementele principale ale programului şedinţei consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea publică a tezei de doctor/doctor habilitat


 1. Preşedintele consiliului ştiinţific specializat prezintă publicului membrii consiliului şi referenţii oficiali, conform ordinului CNAA.
 2. Preşedintele prezintă pretendentul la gradul ştiinţific, numeşte tema tezei de doctor/doctor habilitat, gradul ştiinţific la care acesta aspiră, conducătorul / consultatul ştiinţific.
 3. Secretarul ştiinţific al consiliului trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului, corespunderea acestora actelor normative ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, răspunde la întrebările care apar în această privinţă.
 4. Pretendentul la gradul ştiinţific expune pe parcursul a 20 minute (pentru teza de doctor) sau a 40 minute (pentru teza de doctor habilitat) conţinutul tezei şi rezultatele obţinute, răspunde la întrebările adresate de cei prezenţi.
 5. Secretarul ştiinţific aduce la cunoştinţă obiecţiile şi sugestiile expuse în avizul seminarului ştiinţific de profil, in avizele altor centre ştiinţifice referitoare la valoarea ştiinţifică şi aplicativă a tezei.
 6. Pretendentul la grad ştiinţific îşi expune părerea pe marginea avizelor.
 7. Conducătorul / consultantul ştiinţific caracterizează calităţile personale şi profesionale ale pretendentului.
 8. Referenţii oficiali îşi expun părerile asupra tezei, obiecţiile şi sugestiile fiind citite din aviz; avizul referentului lipsă este citit integral de secretarul ştiinţific al consiliului.
 9. Pretendentul răspunde la obiecţiile şi sugestiile făcute de referenţi.
 10. Discuţie asupra valorii ştiinţifice a tezei; pretendentul răspunde la obiecţiile şi sugestiile vorbitorilor.
 11. Membrii consiliului ştiinţific specializat îşi expun, fiecare în parte, părerea asupra noutăţii, valorii ştiinţifice şi aplicative a tezei; după caz, pretendentul la grad răspunde la obiecţiile făcute.
 12. Membrii consiliului ştiinţific se retrag într-un birou separat pentru votare nominală. Fiecare membru votează personal, semnînd în Lista membrilor Consiliului ştiinţific specializat în dreptul numelui. Rezultatele votării nominale se indică în procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului ştiinţific specializat.
 13. Preşedintele, în prezenţa membrilor consiliului şi a referenţilor oficiali, anunţă publicului rezultatele votării.
 14. Secretarul ştiinţific citeşte proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate şi valoarea ştiinţifică şi practică a rezultatelor obţinute în teză şi la conferirea gradului ştiinţific solicitat, pe care membrii consiliului îl aprobă prin vot deschis.
 15. Se oferă cuvânt de încheiere pretendentului la grad ştiinţific.
 16. Preşedintele declară închisă şedinţa consiliului ştiinţific specializat.