Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Instituţia de experţi a CNAA


13.

a) Instituţia de experţi a CNAA. activează conform unui regulament, elaborat de Comisia de atestare şi aprobat de CNAA;

b) pentru a asigura expertiza tezelor şi dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grad ştiinţific, dosarelor de atestare ale pretendenţilor la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Comisia de atestare instituie o reţea de comisii de experţi pe domenii ştiinţifice; [Pct.13 lit.b) modificată prin HCNAA6/1-3 din 15.07.11, MO128-130/05.08.11 art.1071; î, vigoare 05.08.11]

c) componenţa nominală a comisiilor de experţi în domeniu este stabilită şi modificată de Comisia de atestare ;

d) în componenţa comisiei de experţi se includ 5 - 9 specialişti de notorietate din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi din instituţiile de învăţământ superior;

e) numărul membrilor comisiei de experţi în domeniu propuşi de aceeaşi instituţie, nu poate depăşi, de regulă, 1/3 din numărul total de membri ai comisiei. Membrii comisiei de experţi care reprezintă aceeaşi instituţie, nu pot fi colaboratori ai aceleaşi subdiviziuni ai instituţiei date. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific ai comisiei de experţi nu pot fi angajaţi ai aceleaşi instituţii; [completat in baza Hot. CA nr.1/2 din 11.02.10, MO 33/05.03.10 art.123; în vigoare 05.03.10]

f) nu pot fi numiţi în calitate de membri ai comisiei de experţi în dome:

g) comisiile de experţi realizează următoarele activităţi:

h) în cazul când comisia de experţi nu recomandă gradul sau titlul solicitat, îşi motivează decizia în scris;

i) în cazul cînd un membru al comisiei de experţi a participat la examinarea tezei în calitate de membru al CŞS, referent oficial sau este conducător/consultant ştiinţific al tezei respective – el nu are drept de vot la luarea deciziei. Membrul comisiei de experţi nu este în drept sa efectueze expertiza tezei de doctor sau doctor habilitat , dacă acesta este:

j) în cazul examinării tezelor de doctor în ştiinţe şi a dosarelor de atestare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică deciziile comisiilor de experţi se iau prin vot deschis sau secret (dacă pentru acest mod de vot s-a pronunţat cel puţin unul din membrii comisiei). La examinarea tezelor de doctor habilitat deciziile comisiilor de experţi se adoptă exclusiv prin vot secret.