Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Eliberarea diplomelor, atestatelor şi certificatelor


15.

a) Gradul ştiinţific de doctor se acordă în baza hotărârii Comisiei de atestare de a confirma decizia consiliului ştiinţific specializat;

b) drept dată a conferirii gradului ştiinţific de doctor se consideră data şedinţei de susţinere publică a tezei în consiliul ştiinţific specializat;

c) gradul ştiinţific de doctor habilitat, titlurile ştiinţifice şi titlurile ştiinţifico-didactice se acordă în baza hotărârii CNAA. Diplomele de doctor şi de doctor habilitat, atestatele de profesor cercetător, profesor universitar, conferenţiar cercetător, conferenţiar universitar, certificatele de recunoaştere şi echivalare sunt eliberate de CNAA. Diplomele de doctor şi doctor habilitat sunt semnate de preşedintele CNAA, rectorul instituţiei de învăţământ superior sau directorul institutului de cercetare-dezvoltare în cadrul căruia a fost organizată susţinerea publică a tezei de doctor sau doctor habilitat şi preşedintele consiliului ştiinţific specializat respectiv. Atestatele de profesor cercetător, profesor universitar, conferenţiar cercetător şi conferenţiar universitar sunt semnate de preşedintele CNAA, rectorul instituţiei de învăţământ superior sau directorul institutului de cercetare-dezvoltare care au recomandat pretendentul la titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic şi secretarul ştiinţific al CNAA. Certificatele de recunoaştere şi echivalare sunt semnate de preşedintele şi secretarul ştiinţific al CNAA. Pe documentele eliberate se aplică sigila CNAA; [completat in baza Hot.CA nr.4/4 din 18.06.09, MO 158/30.10.09 art.734a; în vigoare 30.10.09]

d) drept dată a conferirii gradului ştiinţific de doctor habilitat, a titlurilor ştiinţifice de profesor cercetător, conferenţiar cercetător şi al titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, precum şi data recunoaşterii şi echivalării actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate se consideră data şedinţei în care CNAA a luat decizia respectivă;

e) diplomele, atestatele şi certificatele pierdute pot fi substituite prin duplicate cu numere noi de înregistrare (conform modului stabilit);

f) în diplomele, atestatele şi certificatele eliberate de CNAA nu se admit rectificări;

g) în cazul schimbării numelui sau prenumelui deţinătorului diplomele, atestatele şi certificatele eliberate de CNAA nu se substituie prin altele noi;;

h) modul de examinare a dosarelor şi eliberare a diplomelor, atestatelor şi certificatelor se reglementează de actele normative ale CNAA