Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Publicaţiile ce se iau în consideraţie la prezentarea tezelor de doctor/doctor habilitat


 1. Revistele indexate în:
  • Science Citation Index;
  • Social Sciences Citation Index;
  • Arts and Humanities Citation Index;
  • Medline
 2. Revistele, articolele cărora se recenzează în revistele referative.
 3. Revistele, monografiile, articolele în culegerile editurilor ştiinţifice (spre exemplu Springer Verlag, Elsevier, Kluwer Academic publisher, Wesley, World Scient. Publ. Ştiinţa, Наука, Наукова думка etc.)
 4. Revistele şi culegerile ce sunt acceptate drept publicaţii ştiinţifice de specialitate de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în conformitate cu lista aprobată pentru fiecare specialitate sau domeniu ştiinţific).
 5. Publicaţiile ştiinţifice de profil acceptate de Consiliul Naţional ale altor ţări cu care Republica Moldova are acorduri de recunoaştere reciprocă a gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice.

Condiţiile necesare de includere a ediţiilor ştiinţifice în lista publicaţiilor ştiinţifice de profil

Pentru reviste:

Fiecare articol include:

 1. rezumat;
 2. textul articolului;
 3. referinţe;
 4. data prezentării(revizuirii) articolului.

Pentru Analele (anuarele) instituţiilor de învăţământ superior, organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării:

Pentru monografii: