Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Lista materialelor incluse în dosarul de atestare depus la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat sau confirmarea gradului ştiinţific de doctor


1. Demersul consiliului ştiinţific specializat.

2. Hotărârea consiliului ştiinţific specializat privind susţinerea tezei de doctor sau doctor habilitat.

3. Avizele referenţilor oficiali, lista avizelor la autoreferatul tezei de doctorat, contestaţiile parvenite in CŞS. In cazul transmiterii on-line al susţinerii publice a tezei de doctor/doctor habilitat şi inregistrării electronice a acesteia, nu se perfectează şi nu se include in dosarul de atestare stenograma şedinţei de susţinere publică a tezei. In caz contrar, in dosarul de atestare se include şi stenograma. [pct. 3 modificat prin Dispoziţia din 18.12.2013, in vigoare din 01.01.2014]

4. Procesul verbal al şedinţei preliminare a CŞS la care se autorizează publicarea autoreferatului şi se stabileşte data susţinerii publice a tezei.

5.Teza ("cu copertă tare") şi autoreferatul sau referatul ştiinţific (1 ex.).

6. Fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formularul 2 ).

7. Copia buletinului de identitate a pretendentului la grad ştiinţific.

8. Răspuns la nota informativă

Notă: Materialele se prezinta în mape cu şină