Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Examinarea contestaţiilor


17.

a) Pretendenţii la grade ştiinţifice, conducătorii şi consultanţii ştiinţifici ai acestora pot contesta la CNAA deciziile consiliilor ştiinţifice specializate în decurs de 30 de zile de la data susţinerii tezei de doctor/doctor habilitat;

b) contestaţiile sînt examinate de secţiile de specialitate ale Comisiei de atestare a CNAA împreună cu comisia de experţi în domeniu în termen de 60 de zile, decizia finală fiind luată de Comisia de atestare;

c) pretendenţii la grade şi titluri, precum şi organizaţiile/instituţiile care au depus dosarele de atestare pot contesta hotărârile Comisiei de atestare referitor la conferirea gradelor ştiinţifice, titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în decurs de 30 de zile de la data adoptării deciziilor;

d) în cazul contestării hotărârii Comisiei de atestare, preşedintele CNAA creează, prin ordin, o comisie ad-hoc de experţi care examinează chestiunea dată şi în baza concluziilor şi argumentelor acesteia Comisia de atestare ia decizia finală;

e) hotărârile Comisiei de atestare referitor la contestaţii se consideră adoptate şi definitive, dacă pentru ele s-au pronunţat cel puţin 2/3 din membrii acesteia;

f) demersurile consiliilor ştiinţifice/senatelor organizaţiilor/instituţiilor acreditate cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice respinse de Comisia de atestare, cu excepţia celor respinse pe motive de fraudă ştiinţifică, pot fi prezentate spre examinare peste 1 an;

g) tezele de doctor/doctor habilitat respinse de consiliul ştiinţific specializat sau de Comisa de atestare din motive de conţinut pot fi resusţinute peste 1 an. Tezele respinse pe motive de fraudă ştiinţifică nu se resusţin.