Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Responsabilităţi


18.

a) În cazul când consiliul ştiinţific specializat nu-şi onorează obligaţiile: comite repetat încălcări ale actelor normative, dă dovadă de iresponsabilitate în deciziile luate, Comisia de atestare sistează pe un termen de 3 ani dreptul organizaţiei/instituţiei în cauză de a forma consilii ştiinţifice specializate la specialitatea respectivă;

b) în cazul când comisia de experţi în domeniu nu-şi onorează obligaţiile: dă dovadă de lipsă de exigenţă, manifestă formalism la examinarea dosarelor de atestare, lipsă de obiectivitate şi principialitate, nu respectă actele normative ale CNAA, Comisia de atestare intervine cu modificări în componenţa comisiei respective;

c) în cazul când referentul oficial a apreciat eronat valoarea ştiinţifică şi practică a tezei de doctor/doctor habilitat, nu a scos în vileag fraudele ştiinţifice, erorile existente în teză, a trecut cu vederea lacunele de perfectare şi redactare a tezei, Comisia de atestare privează persoana respectivă de dreptul de a participa la expertiza tezelor în calitate de referent oficial sau de membru al consiliului ştiinţific specializat, pe un termen de 3 ani;

c1) în cazul când conducătorul (consultantul) ştiinţific promovează teze de doctor sau doctor habilitat incompatibile cu rigorile stabilite de actele normative în vigoare, Comisia de atestare îi retrage acestuia dreptul de conducător (consultant) ştiinţific, după două avertizări, pe o perioadă de până la 2 ani [completat în baza Hot. CA din 22.12.2011, MO 7-12/13.01.12 art.43; în vigoare 13.01.12]

d) în cazul când conducătorul/consultantul ştiinţific al pretendentului la grad ştiinţific a tolerat plagiatul, falsurile comise de pretendent, alte acţiuni incompatibile cu etica omului de ştiinţă, Comisia de atestare îi retrage acestuia calitatea de conducător/consultant ştiinţific, referent oficial sau membru al consiliului ştiinţific specializat pe o perioadă de 3 ani ;

e) CNAA anulează diploma sau atestatul persoanei care a obţinut grad ştiinţific sau titlu ştiinţific/ştiinţifico-didactic prin fraudă, plagiat, falsuri sau alte acţiuni incompatibile cu prevederile legislaţiei, iar instituţia ce a prezentat dosarul în cauză este sancţionată în corespundere cu pct.18 [alineatele a) – d)];

f)în cazul prezentării repetate la CNAA a dosarelor de atestare la grade ştiinţifice cu nerespectarea actelor normative ale CNAA, preşedintele şi secretarul ştiinţific ai consiliului specializat se eliberează din funcţie;

g) Formularele si anexele la Regulament pot fi accesate pe site-ul CNAA: www.cnaa.md

"Publicat: Monitorul oficial nr. 78 – 79 (3171 – 3172)
din 18 aprilie 2008, art. 239, pag. 38 – 42"