Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Lista materialelor depuse de pretendentul la grad ştiinţific la seminarul ştiinţific de profil


1. Teza de doctor sau doctor habilitat.

2. Extrasul din procesul-verbal al senatului sau consiliului ştiinţific al instituşiei cu privire la aprobarea temei tezei de doctor sau doctor habilitat şi conducătorului (consultantului) ştiinţific.

3. Adeverinţa privind susţinerea examenelor de doctorat, în cazul tezelor de doctor (Formularul 3)

4. Lista lucrărilor ştiinţifice la tema tezei, semnată de autor şi certificată de secretarul ştiinţific al instituţiei (Formularul 1); Suplimentul "Publicaţiile la tema tezei de doctorat" (Anexa 12)

5. Avizul pozitiv al seminarului unităţii primare de cercetare în cadrul căreia a fost elaborată teza (catedră, laborator, secţie, sector).

Notă: vezi pct.1 din titlul III al Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil , aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7), cu modificările şi completările ulterioare.
[modificat in baza Hotărarii CA din 18.03.2010]