Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor antreprenoriale la elevii claselor liceale


Autor: Ticuţă Elena Roxana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 noiembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Cuvinte Cheie

educaţie antreprenorială, competenţă, competenţe antreprenoriale, interactivitatea, metodologia interactivităţii, activitatea interactivă, formarea interactivă, acţiuni formative, afacere, întreprinzător

Adnotare

Structura tezei. Teza include introducerea, trei capitole de bază, concluziile generale şi recomandări, bibliografie din 197 titluri, 10 anexe , 138 text de bază, 64 figuri, 26 tabele.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări, un ghid metodic (4 articole în reviste de profil, 4 comunicări la conferinţe internaţionale).

Domeniul de studiu: Bazele ştiinţifice ale problematicii competenţelor antreprenoriale din perspectiva pedagogiei generale.

Scopul lucrării rezidă în elaborarea bazelor teoretice şi metodologice ale formării competenţelor antreprenoriale ale elevilor.

Obiectivele cercetării: fundamentarea evoluţiei/ tendinţelor în abordarea EA pe plan internaţional şi naţional; stabilirea bazelor teoretice şi metodologice ale formării competenţelor antreprenoriale la elevi; validarea experimentală a metodologiei de formare a competenţelor antreprenoriale la elevi; validarea interpretativă a rezultatelor experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost fundamentate, investigaţional, valorile formative ale educaţiei antreprenoriale, printre acestea înscriindu-se: asigurarea includerii cât mai timpurie în procesul de formare a competenţelor antreprenoriale, fapt ce asigură creşterea şanselor tinerilor de a deveni întreprinzători; conştientizarea faptului că persoanele implicate în antreprenoriat au mai multe oportunităţi de a-şi exersa libertatea creativă, de a-şi întări încrederea în sine şi de a-şi controla propria viaţă.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea mecanismelor metodologice de formare a competenţelor antreprenoriale liceenilor şi ilustrarea valorilor lor educaţionale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în definirea conceptului de competenţă antreprenorială, ilustrarea valorilor educaţionale ale antreprenoriatului, postularea acţiunilor formative în cadrul abordării interactive. Implementarea experimentală a Metodologiei formării competenţelor antreprenoriale (MFCA), structurat în trei niveluri de bază (I – repere teoretico-aplicative; II – mijloace formative; III – finalităţi) a ilustrat atât oportunitatea, cât şi avantajele formării competenţelor antreprenoriale în procesul educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut în unele instituţii de învăţământ din România şi Republica Moldova, în perioada anilor 2008 - 2010.