Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel


Autor: Jarjoura Basma
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Maia Şevciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.21 Mb / în română
Adobe PDF document1.20 Mb / în engleză

Teza

CZU 378(569.4)(=411.21)(043.3)

Adobe PDF document 3.14 Mb / în engleză
207 pagini


Cuvinte Cheie

motivaţia învăţării, motivaţia intrinsecă, motivaţia extrinsecă, teoria autodeterminării (TSD), studenţi arabi, colegii arabe, colegii mixte

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 221 titluri, 6 anexe, 175 de pagini text de bază, 22 figuri, 26 tabele. Conţinutul principal al tezei este reflectat în 6 lucrări ştiinţifice şi 3 conferinţe ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: Pedagogia universitară

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a influenţei contextului psihosocial şi pedagogic al învăţării asupra motivaţiei la studenţii arabi, viitoare cadre didactice în colegiile arabe şi mixte din Israel.

Obiectivele de cercetare: (1) analiza cadrului teoretic al dezvoltării motivaţiei învăţării; (2) analiza dimensiunii conceptuale a contextului de învăţare la studenţii arabi; (3) identificarea nivelului iniţial al dezvoltării motivaţiei învăţării (autonome şi controlate) la studenţii arabi din colegii arabe şi mixte; (4) determinarea relaţiei dintre contextul de învăţare şi motivaţia învăţării la studenţii arabi; (5) elaborarea şi validarea experimentală a Programului de dezvoltare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice pentru învăţămîntul special.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de actualizarea conceptelor de motivaţie şi motivaţie a învăţării; fundamentarea teoretică a particulrităţilor motivaţiei autonome şi controlate în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării studenţilor arabi din colegii arabe şi mixte; elaborarea Programului de intervenţie de dezvoltare a motivaţiei autonome de învăţare la studenţii arabi, viitoare cadre didactice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în fundamentarea reperelor teoretice şi metodologice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii arabi prin valorificarea contextului psihosocial şi pedagogic, care au contribuit la eficientizarea pregătirii profesionale iniţiale a studenţilor arabi în domeniul educaţional. Semnificaţia teoretică a cercetării constă în fundamentarea teoretică a contextului de învăţare în formarea profesională iniţială a studenţilor arabi din Israel, cu accent pe dimensiunea psihosocială şi pedagogică susţinută de:

- abordarea motivaţiei învăţării a studenţilor arabi din Israel din diferite medii educaţionale (colegii arabe şi mixte), ca dimensiune a eficienţei formării profesionale iniţiale;
- valorificarea teoriei auto-determinării în formarea profesională a studenţilor arabi din Israel în funcţie de contextul psihosocial şi pedagogic al învăţării.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în implementarea Programului de intervenţie experimental, axat pe dezvoltarea motivaţiei autonome de învăţare a studenţilor arabi din Israel; conturarea, în baza Programului elaborat, cu accent pe dimensiunea psihosocială şi pedagogică a învăţării, a traseului educaţional şi de formare profesională iniţială a studenţilor arabi, ca şi comunitate minoritară din Israel. Programul elaborat poate servi drept model pentru alte programe de intervenţie, în vederea dezvoltării motivaţiei învăţării la studenţi, în general, şi la studenţii arabi viitoare cadre didactice, în particular.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în baza cercetării experimentale; prin comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale, publicaţiilor ştiinţifice, a activităţilor practice cu studenţii, viitoare cadre didactice.

Cuprins


1. ANALYTICAL FRAMEWORK FOR APPROACHING THE LEARNING CONTEXT OF ARAB STUDENTS FUTURE TEACHERS FROM PSYCHOSOCIAL AND PEDAGOGICAL PERSPECTIVE
 • 1.1. Conceptual dimension of the learning context in education sciences
 • 1.2. Psychosocial dimension of the learning context of Arab future teachers
 • 1.3. Pedagogical dimension of the learning context of Arab future teachers
 • 1.4. Conclusions of the first chapter

2. THEORETICAL APPROACH FOR DEVELOPING LEARNING MOTIVATION OF ARAB STUDENTS FUTURE TEACHERS
 • 2.1. Conceptual delimitations of learning motivation
 • 2.2. Interconnections between the learning context and learning motivation of Arab future teachers
 • 2.3. Conclusions of the second chapter

3. EXPERIMENTAL FRAMEWORK FOR ENHANCING THE VALUE OF PSYCHOSOCIAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT IN ORDER TO DEVELOP LEARNING MOTIVATION OF ARAB STUDENTS FUTURE TEACHERS
 • 3.1. Diagnosis of current Arab future teachers' learning motivation in different psychosocial and pedagogical contexts
 • 3.2. Analysis of focus groups from perspective of learning situations' influence on developing learning motivation of Arab future teachers
 • 3.3. Conceptualization of the psychosocial and pedagogical learning context in order to develop learning motivation of Arab future teachers
 • 3.4. Conclusions of the third chapter

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMENDATIONS