Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israel


Autor: Katz Zichrony Sari
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Zoia Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.62 Mb / în română
Adobe PDF document1.09 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.2:793.3 (043.2)

Adobe PDF document 2.49 Mb / în engleză
189 pagini


Cuvinte Cheie

dans, instruirea în dans, predarea dansului din copilăria timpurie, pedagogia dansului socio-cultural, curriculumul programului de dansuri socio-culturale, modelul de dans Midrash, tradiţie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (195 surse), 129 pagini ale conţinutului, 9 tabele, 19 figuri, 5 picturi, 6 anexe, adnotare (în română, rusă şi engleză), lista abrevierilor. Rezultatele obţinute sunt publicate în cadrul a 6 lucrări ştiinţifice şi a 1 articol la conferinţă internaţională.

Domeniul de cercetare: Teoria și metodologia educaţiei coregrafice.

Scopul cercetării: Stabilirea reperelor teoretice şi curriculare de valorificare a tradiţiilor prin arta coregrafică în perioada educaţiei timpurii.

Obiectivele cercetării sunt: analiza conceptelor şi abordărilor teoretice ale valorificării/cultivării tradiţiei prin arta coregrafică în perioada educaţiei timpurii; fundamentarea reperelor teoretice ale valorificării/cultivării tradiţiei prin arta coregrafică în perioada educaţiei timpurii; elaborarea metodologiei de valorificare a tradiţiei prin arta coregrafică în perioada educaţiei timpurii; proiectarea curriculumului de predare-învăţare a dansului în baza tradiţiei şi contextului socio-cultural şi educaţional; validarea experimentală a metodologiei de valorificare/cultivare a tradiţiei prin arta coregrafică, precum şi analiza calitativă şi cantitativă a datelor experimentale.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în conceptualizarea şi elaborarea metodologiei de valorificare a tradiţiei prin arta coregrafică în contextul socio-cultural şi educaţional respectiv asigurând un alt nivel de educaţie coregrafică, dar şi de formare/dezvoltare a copiilor de vârstă timpurie.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea studiului constă în: fundamentarea teoretică a valorificării tradiţiei în procesul educaţiei coregrafice a copiilor de vârstă timpurie din perspective: socio-culturală, axiologică şi experimentală; determinarea valenţelor ale artei coregrafice în vederea valorificării tradiţiei în procesul educaţiei coregrafice a copiilor de vârstă timpurie; fundamentarea unei metodologii de valorificare a tradiţiei în procesul educaţiei coregrafice a copiilor de vârstă timpurie axate pe patru demersuri: codificarea iniţială (separarea în unităţi de sens şi etichetarea lor), extinderea tematică, concentrarea conţinutală, „traducerea” imaginii deduse din conceptele teoretice, şi sensibilizate de abordări etice.

Semnificaţia teoretică a studiului este relevată de: dezvoltarea teoriei generale a educaţiei prin interconexiunea etnopedagogică (tradiţia) şi educaţiei coregrafice (artei coregrafice), creând, în aşa fel, un demers conceptual nou al pedagogiei dansului (coregrafie socio-culturală); conceptualizarea valorificării tradiţiei în procesul educaţiei coregrafice a copiilor de vârstă timpurie în contextul socio-cultural, educaţional şi experimental specific; corelarea dansului şi tradiţiei într-un construct educaţional prin intermediul: utilizării metaforelor şi rimelor din scripturile evreieşti; utilizării operelor de artă axate pe tradiţii; utilizării muzicii tradiţionale ca surse de inspiraţie emotivă; activităţii profesorului purtător de valori şi experienţe; dezvoltarea cadrului metodologic al educaţiei coregrafice a copiilor de vârstă timpurie axată pe valorificare a tradiţiilor constituind parte componentă a pedagogiei dansului (coregrafie socio-culturală); modelare teoretică şi praxiologică a curriculumului de educaţie coregrafică prin valorificare a tradiţiei şi potenţialul dansului „Midraş”.

Valoarea aplăcativă a cercetării constă în: posibilitatea de aplicare în practică a metodologiei de educaţie coregrafică a copiilor de vârstă timpurie la nivel naţional; posibilitatea şi oportunitatea de implementare a curriculumului de predare-învăţare a dansului; aplicarea rezultatelor în formarea cadrelor didactice de coregrafie; extinderea concepţiei respective şi la nivel de învăţământ primar şi general.

Implementarea unor date de ordin ştiinţific: cu privire la dansul didactic şi metodologia prelegerilor a fost demonstrată la Orot (2014-2015). Curriculum a fost implementat în grădiniţa HeMeD de către profesorii în formare, dar şi de cei care au absolvit.

Cuprins


1. THEORETICAL APPROACHES OF CULTIVATING TRADITION IN EARLY CHILDHOOD THROUGH DANCE EDUCATION
  • 1.1. Choreography and Dance Education as Factors for Cultivating Tradition
  • 1.2. The Approaches of the Cultural Traditions in the Context of Dance Education in Early Childhood
  • 1. 3. The Approaches of the Cultural Traditions in the Context of Dance and Dance Education in the NRC
  • 1.4. Conclusion to the first chapter

2. THE METHODOLOGY OF CULTIVATING TRADITION IN EARLY CHILDHOOD THROUGH DANCE EDUCATION
  • 2.1. The Concept of Cultivating Tradition in Early Childhood through Dance Education
  • 2.2. The Methodology of Cultivating Tradition in Early Childhood through Dance Education
  • 2.3. Conclusion to the second chapter

3. EXPERIMENTAL VALIDATION OF METHODOLOGY FOR CULTIVATING TRADITION IN EARLY CHILDHOOD THROUGH DANCE EDUCATION
  • 3.1. Diagnosis of the Level of Cultivating Tradition in Early Childhood through Dance Education
  • 3.2. The modeling of cultivating tradition in early childhood through dance education
  • 3.3. Conclusion to the third chapter

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS