Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competenţelor decizionale în implementarea inovaţiilor ale managerilor din învăţământul preuniversitar


Autor: Vladu Mariana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2014
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 decembrie 2013 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 13 februarie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document11.14 Mb / în română

Cuvinte Cheie

inovare, inovaţie, activitate, activitate managerial-inovaţională, model decizional, proces decizional, decizie, decizie managerială, tehnologie inovaţională managerială, învăţământ preuniversitar

Adnotare

Structura tezei. Teza include introducerea, trei capitole de bază, concluziile generale şi recomandări, bibliografie 192 de titluri, 3 anexe, 163 pagini text de bază, 50 figuri, 37 tabele. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15lucrări, (6 articole în reviste de profil, 9 comunicări la conferinţe internaţionale ).

Domeniul de studiu îl reprezintă teoria şi metodologia formării competenţelor decizionale în implementarea inovaţiilor.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi elaborarea modelului decizional de implementare a inovaţiilor în învăţământul preuniversitar.

Obiectivele cercetării: precizarea analitică a conceptelor inovare /inovaţie, novaţie, proces inovaţional, activitate inovaţională, decizie, proces decizional, competenţe decizionale în activitatea managerial-inovaţională; stabilirea bazelor teoretice ale formării competenţelor decizionale ale managerilor în implementarea inovaţiilor; elaborarea metodologiei formării competenţelor decizionale în activitatea managerial-inovaţională; validarea Modelului decizional de implementare a inovaţiilor în învăţământul preuniversitar; analiza şi interpretarea rezultatelor experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: delimitarea conceptului de competenţă decizională a managerilor din învăţământul preuniversitar şi a celui de activitate managerial – inovaţională; structurarea competenţei decizionale a managerului în conformitate cu obiectivele şi rolurile profesionale; construirea unui model decizional de implementare a inovaţiilor în învăţământul preuniversitar; elaborarea metodologiei formării competenţelor decizionale în activitatea managerial-inovaţională.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţionalităţii Modelului decizional de implementare a inovaţiilor în învăţământul preuniversitar, în vederea racordării procesului educaţional la necesităţile de modernizare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în definirea conceptului de competenţă decizională, a celui de activitate managerial-inovaţională, fundamentarea teoretică şi validarea experimentală a metodologiei formării competenţelor decizionale la managerii din învăţământul preuniversitar, cu implicaţii aplicative complexe.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat într-un şir de instituţii de învăţământ din România şi Republica Moldova, în perioada anilor 2009 – 2012.

Cuprins


BAZELE TEORETICE ALE IMPLEMENTĂRII INOVAŢIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
 • 1.1. Problema inovaţiilor şi managementul proceselor inovaţionale
 • 1.2. Decizia managerială ca esenţă a conducerii
 • 1.3. Abordări conceptuale ale competenţelor manageriale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC DE FORMARE A COMPETENŢELOR DECIZIONALE ALE MANAGERILOR ÎN IMPLEMENTAREA INOVAŢIILOR
 • 2.1. Subsistemul decizional managerial ca factor de implementare a inovaţiilor
 • 2.2. Modelul decizional de implementare a inovaţiilor în învaţământul preunivesitar
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. DEMERSUL EVOLUTIV DE FORMARE A COMPETENŢELOR DECIZIONALE ALE MANAGERILOR ÎN IMPLEMENTAREA INOVAŢIILOR
 • 3.1. Organizarea experimentului pedagogic
 • 3.2. Formarea competenţelor decizionale ale managerilor în implementarea inovaţiilor
 • 3.3. Analiza valorilor pedagogice experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI