Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică


Autor: Shtral Niva
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Valentina Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.3.015:81/82(043.2)

Adobe PDF document 6.96 Mb / în engleză
225 pagini


Cuvinte Cheie

competență, competență lingvistică, competență de citire, competență de scriere, fazele formării competenței, interconexiune, dimensiunile interconexiunii, legile învățării din perspectiva curentului conexionist, copii de vârstă școlară mică

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (612 titluri) şi 17 anexe. Teza are 131 pagini text de bază, 5 figuri, 8 tabele. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 9 lucrări științifice, inclusiv: 3 articole în reviste de profil, 4 lucrări ce constituie materiale ale conferințelor naționale și internaționale și 2 publicații electronice.

Domeniul de studiu îl constituie fenomenul interconexiunii în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârsta şcolară mică. Scopul cercetării constă în conceptualizarea, elaborarea și aprobarea experimentală a Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică, implicit și a Programului de intervenție axat pe formarea concomitentă a competențelor lingvistică, de citire și de scriere.

Obiectivele cercetării: abordarea epistemologică a fenomenelor competență, competențe lingvistică, de citire, de scriere; fundamentarea interconexiunii dintre competența lingvistică și celor de citire și scriere; argumentarea și elaborarea Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică; elaborarea și implementarea Programului de intervenție (în baza Modelului HIVE) pentru facilitarea progresului concomitent al competențelor lingvistică, de citire și scriere; determinarea impactului formativ al Programului de intervenție asupra competențelor lingvistică, de citire și scriere; elaborarea concluziilor generale și a recomandărilor practice.

Noutatea și originalitatea științifică constă în fundamentarea și elaborarea Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică; rezidă în validarea Programului de intervenție axat pe formarea concomitentă a competențelor lingvistică, de citire și de scriere, elaborat în baza Modelului Pedagogic HIVE, care a direcționat intervențiile pedagogice la o juxtapunere a fazelor de formare a competenței la legile învățării din perspectiva curentului conexionist, precum și asigurarea interconexiunii între dimensiunile strategiilor de predare propuse în 2014 de Ministerul Educației din Israel. Problema științifică importantă soluționată constă în elucidarea semnificației formării interconexe a unor valori între care există relații firești de intercondiționare și interrelaționare cu similitudini semnificative în evoluția progresivă a acestora, fapt demonstrat prin validarea Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire și scriere.

Semnificația teoretică a lucrării este marcată prin elucidarea argumentelor științifice privind importanța procesului de achiziție a competenței lingvistice în deținerea competențelor de citire și scriere de către elevii de vârstă școlară mică; argumentarea necesității stabilirii corelației dintre fazele formării competenței și legile învățării din perspectiva curentului conexionist; elaborarea Modelului Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în implementarea și validarea Programului de intervenție ce include strategii didactice speciale derivate din Modelul Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire, de scriere la elevii de vârstă școlară mică; validarea tehnologiilor de implementare a strategiilor „Puterea cititorului” și „Cheia magică” în vederea formării interconexe a competențelor lingvistică, de citire și scriere nu numai în cazul predării limbii ebraice, dar și a altor limbi, inclusiv a celor studiate în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost implementate în școlile primare din Israel prin realizarea Programului de intervenție axat pe formarea concomitentă a competențelor lingvistică, de citire și de scriere cu valorificarea strategiilor „Puterea cititorului” și „Cheia magică” în perioada anilor 2012-2015.

Cuprins


1. THEORETICAL FRAMEWORK OF THE INTERCONNECTION IN LINGUISTIC, READING AND WRITING COMPETENCES FORMATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
  • 1.1. The interconnection between the linguistic, reading and writing competences formation
  • 1.2. Peculiarities of linguistic, reading and writing competences manifestation of elementary Sch1ool students
  • 1.3. Conclusions to Chapter I

2. STUDY OF CONTEXTS AND VALUES ACQUIRED BY ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS FOR LINGUISTIC, READING AND WRITING COMPETENCES
  • 2.1. Analysis of didactic staff experiences focused on linguistic, reading and writing competences formation of elementary school students
  • 2.2. Identification of the initial level of linguistic, reading and writing competences of Subjects between the experimental group and the control group
  • 2.3. Conclusions to Chapter II

3. THE INTERTWINED PROCESS OF LINGUISTIC, READING AND WRITING COMPETENCES FORMATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
  • 3.1.Characteristics of the HIVE Pedagogical Model and Implementation approval
  • 3.2. Experimental validation of the HIVE Pedagogical Model
  • 3.3. Conclusions to Chapter III

THE GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS