Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab)


Autor: Darawsha Ahlam
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română
Adobe PDF document1.09 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.3.091(569.4) (043.3)

Adobe PDF document 1.83 Mb / în engleză
135 pagini


Cuvinte Cheie

motiv, motivaţie, tipuri de motivaţie, motivaţia învăţării, strategii motivaţionale, condiţii psihopedagogice, principii de stimulare a motivaţiei, model pedagogic, învăţător, elevi de vârstă şcolară mică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 128 titluri, 119 pagini text de bază, 25 tabele, 4 figuri, adnotare (în română, rusă şi engleză). Publicaţii la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice, dintre care 1 articol în revistă recunoscută din străinătate, 2 articole în reviste din registrul naţional al revistelor de profil, categoria C şi 2 articole la conferinţe internaţionale, 1 articol la conferinţă naţională şi 3 publicaţii electronice.

Domeniul de studii: teoria generală a educaţiei

Scopul cercetării: rezidă în identificarea reperelor pedagogice şi elaborarea,implementarea şi validarea modelului pedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare.

Obiectivele cercetării:


Noutatea şi originalitatea cercetării: delimitarea conceptuală de motivaţie pentru învăţare la elevii claselor primare din perspectivă psihologică, pedagogică şi metodologică; fundamentarea conceptului de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare: principii, factori şi condiţii generale, condiţii educaţionale, condiţii specifice; elaborarea Modelului pedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare a elevilor claselor primare, axat pe dimensiunile metodologică şi procedurală, determinate de un ansamblu de repere pedagogice; implementarea strategiei pedagogice de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare, prin combinarea metodelor interactive cu teoriile motivaţiei.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în formarea unei dinamici de învăţare prin elaborarea şi implementarea Modelului pedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare, prin situaţii de învăţare în baza programului formativ. Semnificaţia teoretică a cercetării constă în dezvoltarea teoriei şi metodologiei de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare prin fundamentarea modelului pedagogic, determinarea unor situaţii de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de: identificarea şi fundamentarea strategiei de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare; elaborarea şi implementarea Modelului pedagogic de formarea a motivaţiei pentru învăţare a elevilor claselor primare; proiectarea şi implementarea strategiei specifice de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în şcolile primare din Israel prin implementarea strategiilor de formare a motivaţiei pentru învăţare destinate elevilor din clasele primare, în perioada anilor 2014-2017, susţinut de către Ministerul Educaţiei din Israel.

Cuprins


1. ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE ALE MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 1.1.Delimitări conceptuale ale motivaţiei
 • 1.2. Particularităţile motivaţiei pentru învăţare la elevii din clasele primare
 • 1.3.Aspecte psihopedagogice ale vârstei școlare mici
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. REPERE METODOLOGICE DE FORMARE A MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 2.1. Conceptualizarea formării motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare din Israel
 • 2.2. Strategii de formare a motivaţiei pentru învăţare la claselor primare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA SISTEMULUI DE CONDIŢII ŞI MIJLOACE DE FORMARE A DINAMICII MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
 • 3.1. Constatarea nivelului de motivaţie pentru învățare la elevii claselor primare din Israel
 • 3.2. Valorificarea experimentală a strategiei de formare a motivaţiei pentru învăţare la elevii claselor primare din Israel
 • 3.3.Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI