Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat


Autor: Fairstein Esther
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română
Adobe PDF document1.12 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.091(043.3)

Adobe PDF document 4.16 Mb / în engleză
198 pagini


Cuvinte Cheie

profesori debutanți, identitate profesională, dificultăți, mentorat, inducție, mentor, strategii de mentorat, teoria autodeterminării, factori, principii de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți. Domeniul cercetării: Teoria și Metodologia educației

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări expuse în 142 pagini text de bază, bibliografie din 235 surse, 13 anexe, 23 tabele şi 15 figuri. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 9 lucrări ştiinţifice, inclusiv: 5 articole în culegeri şi reviste recenzate, 4 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Domeniul cercetării: Teoria și Metodologia educației.

Scopul cercetării rezidă în stabilirea reperelor psihopedagogice ale dezvoltării identității profesionale a profesorilor debutanți și elaborarea Modelului pedagogic de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor școlari debutanți prin mentorat.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică a literaturii de specialitate; stabilirea reperelor epistemologice privind dezvoltarea profesională a profesorilor debutanți sub aspectul dificultăților sistemice, pedagogice și emoționale; relevarea specificului programelor de inducție pentru profesorii debutanți; analiza particularităților identității profesionale a cadrelor didactice școlare și sublinierea rolului culturii emoționale a profesorilor debutanți în dezvoltarea acesteia, determinarea dimensiunii formative a procesului de mentorat și stabilirea profilului psihopedagogic al mentorului; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de: stabilirea specificului și rolului identității profesionale a profesorilor în dezvoltarea eficacității lor didactice; demonstrarea corelației pozitive dintre suportul acordat de către mentori sub aspect sistemic, pedagogic și emoțional și componentele identității profesionale în timpul primilor trei ani de inducție; delimitarea caracteristicilor profilului psihopedagogic al mentorilor; elaborarea modelului pedagogic ce corelează factorii, condițiile, formele și metodele de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţionalităţii Modelului pedagogic de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat, fapt care a condus la eficientizarea competenţei profesionale a cadrelor didactice, pentru asigurarea calității educației în școlile din Izrael.

Semnificația teoretică a cercetării este argumentată de relevarea fundamentelor teoretice ale conceptului de identitate profesională a cadrelor didactice; argumentarea importanței mentoratului pentru integrarea tinerilor specialiști în sistemul educațional și pentru stimularea dezvoltării lor profesionale; elaborarea instrumentelor de cercetare a identității profesionale în planul dezvoltării acesteia prin mentorat.

Valoarea practică a cercetării este susținută de relevarea dificultăților profesorilor debutanți; analiza programelor de inducție din perspectiva dezvoltării identității profesionale a profesorilor debutanți; elaborarea şi validarea ansamblului de instrumente pedagogice, concentrate în Modelul pedagogic de dezvoltare a identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat, care oferă conceptorilor de politici educaționale/de curriculum psihopedagogic universitar și managerilor formării profesionale a cadrelor didactice repere epistemologice și modele praxiologice privind dezvoltarea identității profesionale a cadrelor didactice prin mentorat

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Instrumentarul didactic elaborat a fost implementat în cadrul seminarelor formative pentru profesori debutanți și mentori, în procesul educaţional din cadrul școlilor experimentale din Izrael, precum şi prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice

Cuprins


CHAPTER 1. THEORETICAL APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF NOVICE TEACHERS' PROFESSIONAL IDENTITY
 • 1.1. Psycho-pedagogic implications of novice teachers’ difficulties in adapting to the educational system
 • 1.2. Analysis of induction programs as mediating factors in the development of novice teachers’ professional identity
 • 1.3. Conceptual highlights on novice teachers’ professional identity
 • 1.4. Conclusions on chapter 1

CHAPTER 2. THE IMPACT OF MENTORING ON THE ABSORPTION OF NOVICE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM
 • 2.1. Mentoring process characteristics and mentor’s psycho pedagogic profile
 • 2.2. The role of novice teachers’ emotional culture in shaping their professional identity
 • 2.3. The Pedagogic model for developing novice teachers’ professional identity through mentoring
 • 2.4. Conclusions on chapter 2

CHAPTER 3. METHODOLOGY OF DEVELOPING NOVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY THROUGH MENTORING
 • 3.1. Ascertaining the level of novice teachers’ professional identity
 • 3.2. Formative values of the pedagogic model for developing novice teachers’ professional identity through mentoring
 • 3.3. Validating the values of novice teachers’ professional identity components formed through mentoring
 • 3.4. Conclusions on chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS