Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor


Autor: Reaboi-Petrachi Viorica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Maia Şevciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 378.091(043.2)

Adobe PDF document 3.51 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

management, managementul timpului, învăţare autoreglată, competenţa de management al timpului, dimensiunile managementului timpului, model, performanţă

Adnotare

Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 171 de surse, 12 anexe. În total, teza conţine – 132 de pagini text de bază, 24 de figuri şi 28 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Pedagogia universitară

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a dezvoltării competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor în contextul educaţiei formale şi nonformale.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor conceptuale ale managementului timpului în teoria şi practica educaţională; identificarea poziţionărilor teoretice privind definirea termenului de învăţare autoreglată a studenţilor; elucidarea corelaţiei dintre managementul timpului şi învăţarea autoreglata a studenţilor; diagnosticarea nivelului iniţial al dezvoltării competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor; elaborarea modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților; validarea experimentală a Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării este obiectivată de actualizarea şi extinderea conceptului de management al timpului şi învăţare autoreglată, care reprezintă un demers educaţionalformativ ce vizează un ansamblu de acţiuni care are drept scop implicarea activă şi responsabilă în planificarea studiului academic; elaborarea şi implementarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților; fundamentarea teoretică a dimensiunilor competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor.

Problema ştiinţifică de importanţă soluţionată în cercetare constă în fundamentarea teoretică şi aplicativă a procesului de dezvoltare a competenţei de mangement al timpului în contextul învăţării autoreglate, în elucidarea reciprocităţii dintre managementul timpului şi învăţarea autoreglată a studenţilor, având ca efect performanţa pregătirii profesionale în mediul academic universitar.

Semnificaţia teoretică a cercetării. Cercetarea realizată ne-a permis să definim conceptul de management al timpului din perspectiva învăţării autoreglate a studenţilor prin identificarea principiilor managementului timpului, a condiţiilor managementului timpului, a factorilor şi funcţiilor acestuia, precum şi a metodelor de management al timpului; conceptualizarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților, axat pe dimensiunile de procesare, proiectare şi autodezvoltare; să demonstrăm că Modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților este funcţional în procesul formării profesionale iniţiale a viitorilor specialişti în cadrul universitar. Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de elaborarea şi valorificarea experimentală a Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților care reprezintă un demers validat pedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului la studenţi, centrat pe nevoile de învăţare; elaborarea programului de activităţi formative privind dezvoltarea competenţei de management al timpului pe dimensiuni şi indicatori de performanţă pentru fiecare unitate de conţinut; elaborarea şi aplicarea Indicatorilor de performanţă şi a dimensiunilor competenţei, precum şi a mecanismului de dezvolare cu privire la competenţa de management al timpului la studenţi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Investigaţia realizată se integrează în direcţiile prioritare de cercetare în sistemul de învăţământ superior. Rezultatele cercetării se implementează în procesul didactic prin predarea cursului Psihopedagogia învăţării autoreglate, prin valorificarea Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenței de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenților, inclusiv prin intermediul comunicărilor la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin publicaţii ştiinţifice.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATĂ A STUDENŢILOR
  • 1.1. Managementul timpului în teoria şi practica educaţională
  • 1.2. Coordonate conceptuale ale învăţării autoreglate
  • 1.3. Aspecte corelaţionale privind managementul timpului şi învăţarea autoreglată
  • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI DE MANAGEMENT AL TIMPULUI ÎN ÎVĂŢAREA AUTOREGLATĂ A STUDENŢILOR
  • 2.1. Aspecte definitorii ale competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor
  • 2.2. Modelul psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERS EXPERIMENTAL AL DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI DE MANAGEMENT AL TIMPULUI ÎN ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATA A STUDENŢILOR
  • 3.1.Diagnosticul nivelului iniţial al competenţei de management al timpului în învăţatea autoreglată a studenţilor
  • 3.2.Validarea experimentală a Modelului psihopedagogic de dezvoltare a competenţei de management al timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CURRICULUM VITAE