Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2017

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Eficientizarea predării limbii engleze prin învățarea personalizată 16.02.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor 16.02.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmoderne 16.02.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului 23.03.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popular 31.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primare 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea orientãrilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei 31.05.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției 31.05.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului 31.05.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)