Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2018

Teze elaborate [21]

Gr Denumire Data aprobării
D Managementul recuperării copiilor cu deficienţe mintale în instituţia de tip complex educaţional 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”) 11.05.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Rolul competenţelor de marketing în promovarea serviciilor sportive 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ 11.05.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Înotul terapeutic în prevenirea deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale a copiilor în perioada prepubertară 11.05.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Bazele teoretice și praxiologice ale organizării mediului academic formativ-dezvoltativ în contextul integrării activităților de cercetare, instruire și extracurriculare 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţei de comunicare în limba străină a studenţilor medicinişti 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar 11.05.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”) 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintalee 23.11.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea capacităților coordinative la elevii de 12 - 13 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvоltarea îndemânării la înсepătоri în tenisul de сâmp prin învăţarea mоtriсă 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare