Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2015

Teze elaborate [16]

Gr Denumire Data aprobării
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 24.02.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modelarea aplicării mijloacelor specifice înotului în refacerea şi recuperarea persoanelor de vârsta 31-40 de ani 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor cognitive la elevii claselor liceale în cadrul disciplinei „Pregătire sportivă teoretică” 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan 07.07.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze) 07.07.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului 07.10.2015
13.00.07 - Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare
D Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologa pregătirii specifice a juniorilor I (12-13 ani) în dansul sportiv 07.10.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi. 07.10.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Orientările valorice în formarea profesională 07.10.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 19.11.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiple 22.12.2015
13.00.03 - Pedagogie specială
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 22.12.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Repere metodologice ale elaborării şi implementării softwarelor educaţionale din perspectiva formării competenţelor transversale la informatică 22.12.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)