Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2007

Teze elaborate [22]

Gr Denumire Data aprobării
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative ale elevilor claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de mişcare la lecţiile de educaţie fizică 18.01.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Efectul imediat al efortului din ora de educaţie fizică asupra atenţiei şi memoriei elevilor din ciclul gimnazial 18.01.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea limbajului profesional pentru comunicarea pedagogică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 01.03.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Fundamentele pedagogice ale integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor 18.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin prin Case Study (studiul de caz) 01.03.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea inginerilor din industria confecţiilor textile în baza instruirii inovative 01.03.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinelor grafice 01.03.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi 19.04.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Învăţământul matematic in Moldova: secolul al xv-lea începutul secolului al xx-lea 19.04.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor 14.06.2007
13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale
D Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea profesional pedagogică a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului opţional turism ecologic 20.12.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale 20.12.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Optimizarea procesului de educaţie fizică la nivelul învăţământului gimnazial în dependenţă de factorii de mediu 18.10.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare prin aplicarea unor conţinuturi educaţionale din disciplinele sporturi de luptă 18.10.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I – IV 18.10.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Modalităţi de predare-asimilare a operei epice în şcoală 20.12.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii 20.12.2007
13.00.01 - Pedagogie generală