Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2005

Teze elaborate [29]

Gr Denumire Data aprobării
D Pregătirea profesională a studenţilor cu specializarea "kinetoterapie" pentru activitatea didactică în sistemul educaţiei fizice şcolare 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Argumentarea folosirii mijloacelor din atletism pentru dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 24.02.2005
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Instruirea asistată de calculator – în baza programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 24.02.2005
13.00.03 - Pedagogie specială
D Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii din clasa întâia prin integrarea conţinuturilor curriculare 24.02.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Intensificarea procesului de educaţie fizică din gimnaziu prin aplicarea utilajului sportiv nestandart, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică 24.02.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial în baza conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire 21.04.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea diferenţiată a capacităţii de forţă-viteză în pregătirea fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani 21.04.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 21.04.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism" 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea tehnică şi psihomotrică a studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea calităţilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "educaţia ritmico-muzicală" 23.06.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea culturii comunicative a profesorului în condiţiile şcolii contemporane 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova 23.06.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea formei sportive 22.09.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Optimizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice militare prin mijloacele înotului aplicativ 22.12.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie 22.09.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 22.09.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Abordarea sociologică a raportului naţional-universal în educaţia tinerilor (Din perspectiva disciplinei Limba şi literatura română) 22.12.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere psiho-pedagogice în activitatea de consiliere şi orientare în învăţământul preuniversitar (Din perspectiva educaţiei lingvistice şi literare) 22.12.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia dezvoltări şi calităţilor de forţă-viteză la sprinteri juniori (16-17 ani ) 22.12.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea la liceeni a capacităţilor creative în procesul instruirii problematizate 22.12.2005
13.00.01 - Pedagogie generală
D Elaborarea criteriilor pedagogice şi medico-biologice pentru selecţia iniţială a sportivilor în TAEKWONDO WTF 22.12.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial cu profil specializat "Fotbal" 22.12.2005
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare