Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2008

Teze elaborate [28]

Gr Denumire Data aprobării
D Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Adaptarea psihosocială a personalităţii fetei adolescente în sistemul conţinutului motivaţional adecvat al culturii fizice 24.01.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Prognozarea pregătirii psihomotrice a sportivelor de 14 -16 ani specializate în proba 50m craul prin aplicarea modelării matematice 24.01.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural 24.01.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea metodologică a textului literar ca factor al învăţării limbii franceze (în clasele primare) 28.02.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină 28.02.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba engleză) 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modelul pedagogic de formare iniţială tehnologică şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile 17.04.2008
13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale
D Bazele ştiinţifico-teoretice ale motivaţiei studierii cursului gimnazial de matematică (în baza elementelor de algebră) 28.02.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar 17.04.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale 17.04.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării-învăţării limbii franceze în clasele primare) 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Abordarea comunicativă la predarea prepoziţiilor engleze studenţilor arabi 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţilor de diferenţiere a parametrilor spaţio-temporali ai mişcărilor 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Émile Durkheim 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu ca model de educaţie permanentă 19.06.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul de studiere a limbii germane) 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar 19.06.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul „Educaţie fizică” 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional al fotbaliştilor juniori (16-18 ani) 19.06.2008
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii 23.10.2008
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi (în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar) 23.10.2008
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamente psihopedagogice ale stilului democratic managerial la nivel de instituţie preşcolară 23.10.2008
13.00.01 - Pedagogie generală