Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2011

Teze elaborate [18]

Gr Denumire Data aprobării
D Dirijarea strategică a organizaţiilor sportive cu specific în sporturi de luptă prin consolidare inovaţională 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Integralizarea formării conştiinţei ecologice la liceeni 24.02.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor în contextul intercultural al formării profesionale iniţiale 24.02.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competentei de receptare a textelor literare de catre copiii de vârsta prescolara mare 24.02.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 31.03.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (în cadrul cursului arta textilă) 12.05.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) 12.05.2011
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive a fetelor de 6-7 ani în gimnastica ritmică 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea calitǎţilor motrice la elevii din învǎţǎmântul gimnazial în baza dozǎrii diferenţiate a efortului fizic 08.07.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Repere psiho-pedagogice ale evaluării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 08.07.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţiile psihopedagogice ale managementului cunoştinţelor în activitatea metodică a cadrelor didactice 05.10.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 08.07.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice 08.07.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional 05.10.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative şi influenţa lor asupra performanţei motrice a elevilor din treapta învăţământului primar 08.07.2011
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bazele pedagogice şi manageriale de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt complementar în Republica Moldova 05.10.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valenţe formative ale educaţiei interculturale în pregătirea profesională iniţială 22.12.2011
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţelor antreprenoriale la elevii claselor liceale 11.11.2011
13.00.01 - Pedagogie generală