Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2009

Teze elaborate [32]

Gr Denumire Data aprobării
D Formarea priceperilor didactice la studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului „Gimnastică de bază” 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu conţinut adecvat 05.11.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţămînt superior 22.01.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Problematizarea în procesul de predare a istoriei, în contextul universalizării învăţămîntului 18.06.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în lucrările şi activitatea pedagogică a lui Gh. Asachi, I. Creangă şi M. Eminescu 23.04.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea tehnică a handbaliştilor începători prin eşalonarea mijloacelor specifice 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Modelarea şi algoritmizarea managerială a antrenamentului sportiv la grupele de începători şi avansaţi în atletism 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului artistic (în predarea a două limbi străine: spaniolă/engleză) 22.01.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor juniori II pe bază de obiective operaţionale 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la elevele din învăţământul liceal cu profil industrial în baza programei cu conţinut adaptat 26.02.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul formării pianistice a profesorului de muzică 26.02.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă 22.01.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu 23.04.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei „educaţia fizică” 26.02.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Evaluarea prin teste docimologice a cunoştinţelor comunicative/literare ale elevilor 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic 26.02.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Teoria şi metodologia evaluării curriculumului şcolar proiectat 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară 23.04.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea tehnică a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina Baschet în baza aplicării analizei video 23.04.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Influenţa factorilor contextuali asupra randamentului elevilor la matematică (clasele a IV-a şi a VIII-a) 23.04.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Perfecţionarea educaţiei fizice a copiilor de 6-7 ani prin intermediul aerobicii 23.04.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularităţile ştiinţifico-metodice ale corecţiei dezvoltării fizice nearmonioase a elevilor claselor superioare prin mijloacele body building-ului 18.06.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia elaborării manualului şcolar 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea comunicării orale a elevilor la lecţiile de limba franceză prin metoda proiectului 18.06.2009
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Deciziunea managerială ca factor al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienţei educaţiei muzical-artistice a elevilor 18.06.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Teoria şi metodologia educaţiei de gen 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valoarea educaţională a etnografiei comunicării la nivelul universitar al limbii române pentru alolingvi 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competenţelor comunicative la elevii din învăţământul profesional în cadrul predării/învăţării limbii străine 01.10.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Elaborarea conţinutului pregătirii fizice şi tehnice a gimnastelor de 11-12 ani în cadrul antrenamentului sportiv 01.10.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică la liceeni în context inter/transdisciplinar 17.12.2009
13.00.01 - Pedagogie generală
D Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice 05.11.2009
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare