Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2022

Teze elaborate [17]

Gr Denumire Data aprobării
D Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică 01.03.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea coregrafică a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport în cadrul disciplinei „Gimnastica” 01.03.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia implementării hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forţă-viteză la înotătorii de performanţă 01.03.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă și training mintal a vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic: 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizice 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportiv 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticii 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic) 01.03.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea profesională etnopedagogică a învățătorulu 01.03.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea sportivă a voleibaliștilor seniori prin utilizarea softului „Data Volley” 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale 28.04.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățămîntul superior de educație fizică și sport 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea procesului de predare- învaţare a limbii engleze medicale prin intermediul materialelor autentice 28.04.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea de forță a alergătorilor de semifond de 13 - 15 ani 28.04.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri 01.07.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Specializarea pe posturi de joc în handbal ca factor de perspectivă al structurării strategice a succesului competițional 01.07.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare