Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2010

Teze elaborate [18]

Gr Denumire Data aprobării
D Modelarea pregătirii tactice a fotbaliştilor la nivelul naţionalei de juniori 03.06.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea capacităţilor creative la elevii claselor primare din perspectivă experiţială 03.06.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sporirea capacităţii de efort fizic a baschetbaliştilor începători, prin aplicarea jocurilor pregătitoare 18.03.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia receptării de către studenţi a timpului şi a spaţiului în pictură 11.02.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Predarea cunoştinţelor socioculturale studenţilor-translatori în condiţiile instruirii continue 18.03.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Testarea adaptivă ca factor de optimizare a procesului de instruire în învăţământul universitar 29.04.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamentele pedagogice ale dezvoltării teoriei şi metodologiei curriculumului 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare – învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar 03.06.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Constituirea paradigmei pedagogiei sociale din perspectiva pedagogiei române interbelice 05.07.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eludarea însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice 05.07.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică 05.07.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primare 06.10.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Teoria şi metodologia transferului inovaţional în învăţământul superior 23.12.2010
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modele ale programelor de antrenament de perfecţionare a pregătirii fizice a fotbaliştilor de performanţă 23.12.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea procesului educaţional la disciplina „Educaţie fizică” din ciclul liceal în baza strategiilor didactice contemporane 23.12.2010
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia promovării culturii tehnice elementare în clasele primare 23.12.2010
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)