Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2012

Teze elaborate [12]

Gr Denumire Data aprobării
D Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior 16.02.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia evaluării calităţii învăţămîntului în instituţiile preuniversitare 16.02.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sistemul complex de predare–învăţare iniţială a citit–scrisului 05.04.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Rolul reprezentărilor grafice în eficientizarea studierii matematicii 05.04.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea competenţei de comunicare verbală în procesul de învăţare integrată a limbii ruse 05.07.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei volei prin folosirea aparatelor ajutătoare; 09.10.2012
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior 09.10.2012
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea profesională a studenţilor din învăȚământul universitar de educaţie fizică şi sport la specializarea „Manager în turism” 09.10.2012
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la elevii claselor primare 09.10.2012
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)