Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2016

Teze elaborate [40]

Gr Denumire Data aprobării
D Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogic 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport 25.02.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul instruiri specialiștilor în domeniul educației fizice prin forme alternative de învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă: teză de doctor în științe pedagogice 21.04.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 21.04.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competențelor artistice în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă 21.04.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Educaţia atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare 21.04.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 03.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel 03.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 03.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israel 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenament 05.07.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul pregătirii sportive a rugbiştilor juniori 05.07.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale 05.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate 06.10.2016
13.00.03 - Pedagogie specială
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor 05.07.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior 06.10.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientă 06.10.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israel 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familială 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea femeilor de vârsta a doua 28.12.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea tehnică a voleibaliştilor juniori prin aplicarea analizei video 06.10.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţiei 06.10.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea culturii evaluării pedagogice 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea profesională de autoapărare fizică a studenţilor poliţişti în cadrul disciplinei “Educaţie fizică” 15.11.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Efectele aplicării mijloacelor specifice jocului de volei în cadrul lecțiilor de educație fizică cu elevii claselor liceale 15.11.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană 15.11.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară 28.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti 28.12.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare” 28.12.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)