Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2019

Teze elaborate [11]

Gr Denumire Data aprobării
D Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare. 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activităţii motrice la aparate și instalații de fitness 25.01.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competențelor de comunicare în limba engleză la studenţii în Drept 15.03.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţi 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea procesuală a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul general 15.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interconexiunea în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii de vârstă școlară mică 15.03.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda” 19.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală