Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Pedagogie, 2006

Teze elaborate [38]

Gr Denumire Data aprobării
D Argumentarea regimului activităţilor motrice săptămânale în cadrul lecţiilor independente ale elevilor în vârsta de 11 – 15 ani 26.01.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Optimizarea structurii şi conţinutului pregătirii fizice şi psihomotrice specifice a studenţilor marinari în cadrul practicilor nautice marinăreşti 26.01.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţelor economice la elevii de vârstă şcolară mică 23.02.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare 26.01.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia aplicării bazelor compoziţiei decorative în procesul pregătirii profesionale a studenţilor de la facultăţile de arte plastice (în baza materialului cursului „Tapiseria artistică”) 23.02.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Fundamente teoretice şi metodologice ale reformei manageriale în învăţămînt 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea orientărilor axiologice la preşcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Comunicarea didactică - model de formare a competenţelor comunicative la elevii ciclului primar 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea studenţilor instituţiilor superioare de cultură fizică în cadrul cursului "Management şi legislaţie în educaţia fizică şi sport" prin utilizarea jocurilor de organizare-consolidare 23.02.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Estimarea influenţei jocurilor de mişcare asupra pregătirii hocheiştilor începători, vârsta 9-11 ani 23.02.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de construcţii de maşini prin mijloacele jocurilor sportive individuale 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Atribuţiile formative ale universaliilor textului în învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi 27.04.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea profesional-pedagogică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei "practică pedagogică" 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Planificarea procesului de pregătire a canoiştilor de înaltă performanţă pentru concursurile de mare anvergură în baza tehnologiilor moderne 27.04.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Continuitatea în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Bazele social-pedagogice şi juridice ale dezvoltării sportului studenţesc al Republicii Moldova 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conţinutul pregătirii sportive a fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani, în cadrul cluburilor sportive private 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conceptualizarea şi proiectarea disciplinei integrate ştiinţe în învăţământul gimnazial 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Tehnologii informaţionale în procesul de predare-învăţare a informaticii 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional 29.06.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formarea competenţelor de comunicare în limba română a elevilor alolingvi în perioada preabecedară 28.09.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea limbajului individual al studenţilor alolingvi în baza situaţiei de discurs 28.09.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Corelaţia optimală dintre intuitiv si logic la predarea învăţarea-evaluarea temei „Paralelism şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială) 29.06.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Eficienţa folosirii jocurilor de mişcare cu elemente tehnice din handbal în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare 29.06.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Individualizarea pregătirii fizice şi tehnice a fotbaliştilor seniori în cadrul perioadei pregătitoare de iarnă a antrenamentului sportiv 28.09.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Condiţii pedagogice de formare a motivaţiei pentru studierea limbilor moderne în ciclul liceal 28.09.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale 28.09.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan 28.09.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea metodică a studenţilor instituţiilor superiore de cultură fizică în cadrul cursului de bază la volei 28.09.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Conceptualizarea evaluării competenţelor comunicative şi literare ale elevilor 28.09.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Elemente de teorie a mulţimilor în cursul preuniversitar de matematică din Germania 28.09.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Principiile şi criteriile de evaluare a competenţilor profesionale ale învăţătorilor debutanţi 26.10.2006
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de nave în cadrul lecţiilor de educaţie fizică 26.10.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză 21.12.2006
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Particularităţile pregătirii arbitrilor în jocul de fotbal 21.12.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Argumentarea metodicii de învăţare a înotului prin metoda în grup în baza aplicării sistemului de radiocomunicaţie 21.12.2006
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare