Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imoraledrept 04.10.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Raspunderea penala pentru actele de diversiune potrivit legislatiei Republicii Moldova si a Romaniei. Studiu de drept comparatdrept 04.10.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesionalăpedagogie 17.10.2014
13.00.01 - Pedagogie generală
.

În examinare la CNAA [12]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Contractul de servicii turisticedrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofonfilologie 01.01.2007
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Infracţiuni asupra obiectelor de proprietate industrialădrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Perfecţionarea sistemului de asigurări a riscurilor în afaceri în Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de tranziţie şi de pământuri rareştiinţe fizico-matematice 01.01.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituţiile de învăţămînt secundar generalpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Algoflora şi rolul ei în procesul de epurare biologică a apelor menajere ale municipiului Chişinăubiologie 01.01.2007
03.00.05 - Botanică
D Viaţa şi opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sintezăfilologie 01.01.2007
10.01.01 - Literatura română
D Aspecte ale inviolabilităţii vieţii personale în legislaţia penală a Republicii Moldovadrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Adaptarea familiei tinere la societatea în transformare (cazul Republicii Moldova)sociologie 01.01.2007
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Forme ale diglosiei în mediul şcolar din Republica Moldova (în baza studiului de caz desfăşurat în or. Ungheni)filologie 01.01.2007
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelorştiinţe fizico-matematice 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale