Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [1]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Noile media și practici ale comunicării politice on-line din Republica Moldovafilologie 07.12.2016
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
.

În examinare la CNAA [13]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Răspunderea penală pentru infracțiunea de răpire a unei persoanedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Indicatorii lexicali ai aspectualității în limba germanăfilologie 01.01.2007
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Rolul statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţiidrept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semeniipsihologie 01.01.2007
19.00.05 - Psihologie socială
D Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldovadrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procedura de declarare a insolvabilitățiidrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turciadrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a Românieidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafiepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israelpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiunedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării cariereipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală