Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [5]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Tranziții de fază printr-o stare intermediară metastabilăfizică-matematică 07.10.2015
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Diplоmаțiа publică а Rеpublicii Mоldоvа în cоntеxtul intеgrării еurоpеnеpolitologie 16.10.2015
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economiceeconomie 16.10.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educaționalpedagogie 16.10.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI)istorie 28.10.2015
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
.

În examinare la CNAA [15]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Cultura Cernoles ȋn perioada sec. al X-lea – prima jumătate a sec. al VIII-lea a Christorie 01.01.2007
07.00.06 - Arheologie
D Formele controlului respectării legislației în domeniul securităţii şi sănătății în muncădrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi.pedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Orientările valorice în formarea profesionalăpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor centrali în limba engleză (Studiu experimental)filologie 01.01.2007
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omuluidrept 01.01.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporandrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuiafizică-matematică 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Circumstanţele atenuante şi agravante în dreptul penal al Republicii Moldovadrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personaledrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnicidrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din perspectiva de genpsihologie 01.01.2007
19.00.01 - Psihologie generală
D Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortuluidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciufizică-matematică 01.01.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Regimul matrimonial contractualdrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)