Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Abordarea cognitivă a metaforei în discursul identitar (în limbile germană şi română)filologie 15.10.2021
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Efectele contractului față de terțidrept 20.10.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Elemente semiotico-pragmatice în textul dramatic basarabeanfilologie 21.10.2021
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldovadrept 27.10.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
.

În examinare la CNAA [15]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriufizică-matematică 01.01.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătoreștidrept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Valențe psihopedagogice de depășire a absenteismului școlarpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldovaeconomie 01.01.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Machiavelismul în structura cunoaşterii psihologice contemporane: probleme ale teoriei şi metodologiei de analizăpsihologie 01.01.2007
19.00.01 - Psihologie generală
D Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldovadrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europeneştiinţe politice 01.01.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Jurnalismul convergent ca fenomen mediatic: particularități și tendințeŞtiinţe ale comunicării 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Campaniile mediatice contemporane: abordări teoretice și practici operaționaleŞtiinţe ale comunicării 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și Românieidrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europendrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane)filologie 01.01.2007
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporandrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Lectura ca mod de existență a operei literare. Teorii ale lecturii din secolul al XXlea filologie 01.01.2007
10.01.08 - Teoria literaturii
D Relațiile moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene versus euroasiaticeştiinţe politice 01.01.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale