Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [6]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Geneza societăţii civile în Republica Moldova.ştiinţe politice 30.10.2014
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldovatehnică (inginerie) 20.11.2014
05.25.03 - Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie
D Evolutia politicilor in sistemul national de biblioteci din Republica Moldova.tehnică (inginerie) 20.11.2014
05.25.03 - Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie
D Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldovadrept 21.11.2014
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilordrept 21.11.2014
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epociifilologie 21.11.2014
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
.

În examinare la CNAA [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale aplicat în judeţul Gorjeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesionalăpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imoraledrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Raspunderea penala pentru actele de diversiune potrivit legislatiei Republicii Moldova si a Romaniei. Studiu de drept comparatdrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofonfilologie 01.01.2007
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Contractul de servicii turisticedrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelorştiinţe fizico-matematice 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale