Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [2]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Rolul statului în promovarea şi garantarea statutului juridic al personalităţiidrept 07.10.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldovaeconomie 07.10.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
.

În examinare la CNAA [19]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semeniipsihologie 01.01.2007
19.00.05 - Psihologie socială
D Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldovadrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Procedura de declarare a insolvabilitățiidrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Reglementarea migraţiei forţei de muncã la nivel internaţional şi naţionaldrept 01.01.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitardrept 01.01.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turciadrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţionalăpolitologie 01.01.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba francezăfilologie 01.01.2007
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a Românieidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionaledrept 00.00.0000
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafiepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israelpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționalepedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporanăfilologie 01.01.2007
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutrepolitologie 01.01.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeanăpolitologie 01.01.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israelpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiunedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării cariereipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală