Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Fundamente teoretice ale calificării juridicedrept 03.10.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Echivalente româneşti ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)filologie 09.10.2019
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
DH Aspecte sociopolitice de constituire și dezvoltare a societății civile din Republica Moldova: dimensiunile instituțională și umanăştiinţe politice 10.10.2019
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
.

În examinare la CNAA [15]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Contribuții ale organizației internaționale INTERPOL la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldovaştiinţe politice 01.01.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penalădrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietățiidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularitățile structural-semantice ale terminologiei juridice a CEDO în limba englezăfilologie 01.01.2007
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniștipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Denigrarea ca instrument în politica internațională (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă)ştiinţe politice 01.01.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)filologie 01.01.2007
10.02.01 - Limba română
D Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţiidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Violența în familie: aspecte juridico-penaledrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publicedrept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturzafilosofie 01.01.2007
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloialădrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Pluralitatea de cetățenii în perspectiva integrării europene a Republicii Moldovdrept 01.01.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Strategii de marketing în jurnalismul sportivŞtiinţe ale comunicării 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Valenţele artei coregrafice în formarea orientărilor valorice la studenţii facultăţilor cu profil artisticpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală