Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
DH Managementul PR-ului politic în campaniile electoralepolitologie 05.04.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansatefizică-matematică 07.04.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lorchimie 12.04.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)istorie 28.04.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
.

În examinare la CNAA [5]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Acoperirea cu mulțimi d-convexe a grafurilor neorientatefizică-matematică 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etniceistorie 01.01.2007
07.00.06 - Arheologie
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israeluluipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Statutul magistratului în arealul justițieidrept 01.01.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexefizică-matematică 01.01.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică