Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [5]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Cadrul juridic actual al vânzării la distanțădrept 09.07.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Procedura de examinare a apelului în procesul civildrept 10.07.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)istorie 21.07.2020
07.00.06 - Arheologie
D Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)filologie 03.09.2020
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Asigurarea calității proiectelor informaționalefizică-matematică 23.09.2020
01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
.

În examinare la CNAA [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilorpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apăchimie 01.01.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatuluidrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)