Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativădrept 05.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologicedrept 12.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Sinonimia frazeologică în limbile română şi englezăfilologie 17.12.2014
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Pregătirea pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertatedrept 19.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Infracţiuni de război împotriva persoanelordrept 20.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Puterea juridică a actului normativ-juridicdrept 20.12.2014
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Implementarea în Republica Moldova a experienţei internaţionale în domeniul creditării afacerilor micieconomie 20.12.2014
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
.

În examinare la CNAA [13]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelorştiinţe fizico-matematice 01.01.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilordrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldovadrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epociifilologie 01.01.2007
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldovatehnică 01.01.2007
05.25.03 - Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie
D Evolutia politicilor in sistemul national de biblioteci din Republica Moldova.tehnică 01.01.2007
05.25.03 - Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie
D Geneza societăţii civile în Republica Moldova.ştiinţe politice 01.01.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale aplicat în judeţul Gorjeconomie 01.01.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesionalăpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Raspunderea penala pentru actele de diversiune potrivit legislatiei Republicii Moldova si a Romaniei. Studiu de drept comparatdrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imoraledrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Contractul de servicii turisticedrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofonfilologie 01.01.2007
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)