Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [5]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicarepedagogie 11.12.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineripsihologie 17.12.2015
19.00.01 - Psihologie generală
D Particularitățile biologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldovabiologie 17.12.2015
03.00.05 - Botanică
D Particularitățile interacțiunii autoapreciere − nivel de expectanțe la tineripsihologie 18.12.2015
19.00.01 - Psihologie generală
D Rolul modificărilor structurale și de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivifizică-matematică 21.12.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
.

În examinare la CNAA [3]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogicpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Viziunile profetice bizantine în textele narative din ţările române (sec. XV-XVI)istorie 01.01.2007
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educaționalpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală