Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze – Universitatea de Stat din Moldova

În examinare [4]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutrepolitologie 29.06.2016
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporanăfilologie 30.06.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționalepedagogie 01.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israelpedagogie 01.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
.

În examinare la CNAA [10]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeanăpolitologie 01.01.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israelpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiunedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării cariereipedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Ingineria fononică în structurile nanodimensionalefizică-matematică 01.01.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Influenţa contextului psihosocial şi pedagogic asupra motivaţiei învăţării la studenţii arabi, viitoare cadre didactice, în colegiile arabe şi mixte din Israelpedagogie 01.01.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Corupţia ca fenomen social şi mecanisme anticorupţiesociologie 01.01.2007
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Răspunderea penală pentru delapidarea averii străinedrept 01.01.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958drept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Procedura de declarare a insolvabilitățiidrept 01.01.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)