Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Zece provocări pentru studiile doctorale în Republica Moldova


1 septembrie 2015

În contextul aprobării noilor reglementări în educația doctorală și luând în considerare principalele tendințe în domeniu pot fi sintetizate următoarele provocări pentru studiile doctorale în Republica Moldova:

  1. Fragmentarea sistemului de pregătire prin doctorat ;
  2. Număr redus de persoane pregătite prin doctorat;
  3. Distanţarea doctoratului de procesul de cercetare ştiinţifică;
  4. Subfinanţarea studiilor doctorale;
  5. Disproporţii structurale în pregătirea persoanelor pe domenii ştiinţifice;
  6. Conflicte de interese şi fraude ştiinţifice în studiile doctorale;
  7. Discontinuitate în elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul doctoratului;
  8. Concentrarea majorităţii funcţiilor decizionale în instituții cu capacităţi şi experienţă insuficientă;
  9. 9 Colaborare restrânsă în procesul studiilor doctorale la nivel naţional şi internaţional;
  10. Asigurarea cu conducători de doctorat calificaţi şi stabilirea rolului acestora.

Fiecare din aceste provocări a fost analizată după schema: caracteristicile - noile reglementări - posibilul impact negativ (în lipsa unor acțiuni) - soluții propuse.

Materialul complet (autor - G.Cuciureanu) poate fi citit în nr.2 al revistei Intellectus.