Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Stimaţi colegi, Crăciun fericit!


24 decembrie 2015

Iată că se scurg ultimele zile ale anului 2015, de care ne-am legat şi frumoase speranţe. În ce măsură ele s-au realizat, desigur, nu în măsura aşteptărilor. Ţara trece prin fel de fel de încercări şi crize, pe fundalul unei tranziţii de un sfert de secol, ceea ce ne-a afectat evident calitatea vieţii noastre: reformele începute n-au fost duse până la capăt, nivelul de viaţă a scăzut, satele au pustiit, oamenii continuă cu tristeţe să-şi părăsească casele în căutarea unui trai mai îndestulat.

Noi, cei de la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, ca şi toată lumea bună, facem bilanţul: cu ce rezultate petrecem în istorie anul 2015? Apelăm la nişte indicatori. Au fost atestaţi 206 doctori şi doctori habilitaţi, respectiv 187 de doctori şi 19 doctori habilitaţi. Titlul de profesor universitar şi profesor cercetător a fost conferit la 22 de cadre didactice şi cercetători, titlul de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător – la 116. În total, au fost distinse cu titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 138 de persoane.

O parte din tinerii noştri au susţinut doctoratele în străinătate – lucru normal pe parcursul nostru de integrare în arealul european de cercetare. Aceştia revenind în ţară, 21 la număr, şi-au nostrificat diplomele de doctor la CNAA, pentru a se încadra legal în câmpul muncii. Şi în Republica Moldova, tineri de peste hotare au susţinut teze de doctor – 28 de persoane, inclusiv un doctor habilitat, în domeniile drept (11), economie (7), psihologie (2), câte unul în ştiinţe tehnice, medicină şi filologie. Aceştia reprezintă astfel de state ca România (majoritatea), dar sunt şi din Azerbaidjan (2), Turcia (2) şi Belarus (1). Dar în ansamblu, vom constata că aceşti indicatori nominalizaţi sunt în descreştere faţă de anii trecuţi, ceea ce ne pune pe gânduri: fără o reformă veritabilă a doctoratului, graţie implementării Codului educaţiei, fără o cointeresare materială a tinerilor, vom bate pasul pe loc în cel mai bun caz.

Rezultate frumoase au înregistrat şi 10 entităţi din sfera ştiinţei şi inovării, activitatea de cercetare a cărora a fost evaluată în scopul acreditării. Trei dintre acestea (Centrul Naţional de Sănătate Publică, Institutul de Matematică şi Informatică şi Institutul de Zoologie), graţie punctajului acumulat, au fost apreciate la nivel maximal – organizaţii cu recunoaştere internaţională (categoria A). Majoritatea instituţiilor evaluate (6) s-au învrednicit de calificativul organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B) şi doar uneia i s-a atribuit calificativul -organizaţie competitivă pe plan naţional (categoria C).

Şi totuşi mai rămânem optimişti că vom avea în curând un nou Guvern cu susţinere parlamentară şi că lucrurile ar putea să evolueze spre bine şi la noi. Poate, vom evita şi alegerile anticipate în Parlament. În preajma sărbătorilor de iarnă, să ne lumineze Domnul cugetul la toţi!

Sărbătoarea de Crăciun pogoară în sufletele și în casele noastre cu miros de brad, lumina de la Betleem și cu morala creștină. Ea ne îndeamnă să fim mai buni, mai înţelegători, mai receptivi, precum Iisus, Fiul Domnului, a întruchipat toate aceste virtuţi: a iubit oamenii şi s-a urcat pe cruce întru mântuirea lor. Fie ca această lumină divină să ne sporească înţelepciunea și să ne călăuzească în activitatea noastră în noul an, 2016, care să ne aducă izbânzi pe făgașul creației, realizări remarcabile în muncă şi în edificarea unei societăţi bazată pe valori şi principii democratice veritabile.

Crăciun fericit şi la mulţi ani!

Academician Valeriu Canter,
Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare