Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţa a anului”. Învingatorilor - trofeul şi diplomele CNAA


2 decembrie 2015

Imagini video de la înmânarea diplomelor laureaților concursului Teză de doctor de excelență a anului 2014, precum și a diplomelor de merit pentru conducătorii științifici ai acestora, care a avut loc în cadrul ceremoniei festive INFOINVENT-2015

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat pentru a cincea oară de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), are ca scop dezvoltarea şi stimularea creativităţii ştiinţifice a cercetătorilor. Obiectivele de bază ale acestei competiţii intelectuale ţin de promovarea cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse domenii ale ştiinţei; stimularea activităţii de investigaţie cu rezultate de valoare pentru economia naţională; motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate, ce corespund tuturor rigorilor ştiinţifice şi regulamentare; sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al valorilor naţionale intelectuale. În context, vom specifica că la ediţia actuală al acestui concurs, care vizează cele mai bune teze de doctorat ale anului 2014 (Hotărârea Comisiei de atestare nr. 2/2 din 9 aprilie 2015), a fost creat pentru prima dată şi un trofeu pentru a-i menţiona pe laureaţii concursului. Acesta, prin cele trei panouri unite pe un postament, reflectă treptele de formare continuă a specialiştilor de înaltă calificare: studiile universitare, de masterat şi studiile de doctorat, dar şi trei piloni fundamentali ai programului comunitar de cercetare şi inovare „Orizont 2020”: excelenţă ştiinţifică, poziţia de lider în sectorul industrial, provocări societale.

De asemenea, pentru prima dată, conducerea CNAA a luat decizia de a înmâna diplomele de laureat a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”, precum şi noile trofee în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent-2015”. Este un loc potrivit, unde au fost concentrate performanţele anului din cercetare şi inovare, pentru a aprecia într-o atmosferă de creativitate şi excelenţa în elaborarea tezelor de doctorat cu realizări ştiinţifice importante.

Dar să trecem la evenimentul propriu-zis. Potrivit Regulamentului, această competiţie intelectuală a derulat pe trei domenii: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii. Comitetul de concurs a desemnat 12 teze de doctorat învingătoare din 36 lucrări, incluse în competiţie la recomandarea comisiilor de experţi pe domenii. Lista laureaţilor începe cu trei teze de doctor habilitat în ştiinţe tehnice, în ştiinţe biologice şi în sociologie, susţinute respectiv de Viorel Bostan, şef al Filierei anglofone la Facultatea de calculatoare, informatică şi microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei, mai nou, rector al UTM; de Arcadie Capcelea, fost ministru al Mediului şi Amenajării Teritoriului, în prezent , specialist superior în probleme de mediu la Banca Mondială; Olga Gagauz, director al Centrului de Cercetări Sociodemografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM.

Următorul compartiment al Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă a anului 2014” are în vizor lucrările de doctorat pe aceleaşi trei domenii: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii, fiind nominalizate respectiv la fiecare dintre ele câte trei lucrări învingătoare, în funcţie de evaluare: Teza de doctor de excelenţă de gradul I, respectiv gradul II şi gradul III.

La compartimentul Teza de doctor de excelenţă de gradul I, s-au evidenţiat Ana Ţurcan de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ”D. Ghiţu”, Vitalie Mazuru de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” şi Marina Cârnaţ, reprezentantă a Universităţii de Stat din Moldova.

Pentru nominalizarea Teza de doctor de excelenţă, gradul II, laureaţi au devenit alţi trei tineri talentaţi: matematicianul Victor Pricop, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, biologul Tatiana Şuleşco, Institutul de Zoologie al AŞM, bibliotecara Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice a Moldovei.

Urmează ultimele trei lucrări de doctorat pe domenii, nominalizate ca Teză de doctor de excelenţă, gradul III. Prima lucrare a fost elaborată de Nicolae Trifan de la Universitatea Tehnică a Moldovei, a doua – de Ala Overcenco de la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, a treia – de Ludmila Şimanschi de la Institutul de Filologie al AŞM.

Academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, însoţit de secretarul ştiinţific al aceleiaşi instituţii, doctor habilitat Aliona Grati, le-a înmânat tuturor laureaţilor, prezenţi la eveniment, Diplomele de laureat şi trofeele CNAA, aducându-le calde felicitări, urări de bine şi de succes în continuare.

CNAA, de asemenea, decernează Diplome de Merit consultanţilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor habilitat, şi conducătorilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor, care i-au îndrumat şi i-au susţinut în munca de investigaţie pe autorii tezelor de doctorat de excelenţă. La această ediţie a Concursului Naţional au fost distinse 13 persoane cu Diploma de Merit a CNAA: academicienii Gh. Duca şi I. Toderaş (competitor dr. hab. A. Capcelea); acad. Gh. Paladi şi m.c. A. Timuş, (dr. hab. O. Gagauz); dr. hab. A. Nicolaeva (dr. A. Ţurcan); dr. hab.Lilian Şaptefraţi (dr. V. Mazuru); dr. hab. A. Arsenie (dr. M. Cârnaţ); prof. univ. M. Popa (dr. V. Pricop); acad. I. Toderaş (dr. T. Şuleşco); dr. hab. N. Ţurcan (dr. N. Cheradi); prof. univ. V. Dulgheru(dr. N. Trifan); acad. T. Constantinova – post-mortem (dr. A. Overcenco); dr. N. Leahu (dr. L. Şimanschi).

Tot în cadrul evenimentului „Infoinvent-2015”, pentru prima oară, au fost nominalizate două instituţii de cercetare, care în perioada evaluată (2010-2014) au înregistrat realizări semnificative. Astfel, cercetătorii Centrului Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii au elaborat produsul medicamentos „Pacoverina”, un fitopreparat autohton cu acţiune antivirală indirectă, lentă, cu efect de diminuare a activităţii biochimice şi a nivelului viremiei VHB şi VHC. În caz de necesitate, produsul este uşor aplicabil şi la copii de vârstă diferită şi poate fi administrat lor în cazul asocierii maladiei de bază cu diabetul zaharat şi tiroidita autoimună. Un al succes al instituţiei date ţine de identificarea tulpinilor de viruşi gripali, incluse de către Centrul Regional de Gripă din Londra în Raportul anual privind consultaţiile asupra formulei vaccinului gripal, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru anii 2014-2015.

Rezultate remarcabile au obţinut şi cercetătorii din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. Au fost dezvoltate câteva direcţii competitive pe plan mondial (algebra, topologia, ecuaţiile diferenţiale) cu orientare aplicativă. În palmaresul realizărilor, sunt incluse şi noile metode numerice de soluţionare a problemelor din programarea matematică, din teoria probabilităţilor şi a celei mecanice, din teoria jocurilor şi a controlului optimal discret. Totodată, informaticienii din acest institut sunt autorii metodelor formale ce permit sporirea performanţelor de calcul şi ridicarea capacităţilor intelectuale ale produselor informatice etc.

Acestea, fiind doar unele dintre performanţele înregistrate de către unităţile de cercetare din ţară acreditate, au şi fost apreciate de către Comisia de acreditare a CNAA cu cel mai înalt calificativ – organizaţie cu recunoaştere internaţională, categoria A şi care, de această dată, au intrat în posesia trofeului CNAA „Pentru performanţă în cercetare-2015”. Felicitări, la mai mult şi la mai mare!

Dr. Liuba Mocanu,
Tatiana Rotaru

Imagini de Marcela Groza