Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La ora despărţirii: Chilimar Serghei (1.11.1935-7.06.2015)


8 iunie 2015

Domeniul ştiinţific: zootehnie.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1991), profesor universitar (1996).
Membru corespondent al AŞM (1993).

Născut în s. Parcani, azi r-nul Şoldăneşti. A absolvit Facultatea de Zootehnie (1959) şi doctorantura (1964) la Institutul Agricol din Chişinău. Este cercetător ştiinţific superior (1964-1967), secretar ştiinţific (1967-1976) al Institutului Naţional de Zootehnie şi Medicină Veterinară, unde, în perioada 1982-1998, deţine funcţia de director adjunct pentru probleme de ştiinţă, şef de secţie Ia Filiala din Chişinău a Institutului Unional pentru Deservire Agrochimică (1976-1977), şef adjunct şi şef al Direcţiei Generale pentru Ştiinţă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din RSSM (1977-1982). În perioada 1986-1990 este director al Centrului republican pentru selecţia şi reproducţia animalelor. Între 1998 şi 2001 este academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM., iar din 2003 este şef de catedră la Institutul de Economie şi Perfecţionare în Complexul Agroalimentar. Ţine prelegeri la Catedra Zootehnie Specială a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (din 2002).

Este iniţiatorul unei direcţii noi de sporire a producţiei şi calităţii cărnii de bovine. Problematica cercetărilor sale ştiinţifice ţine de creşterea taurinelor şi de tehnologia producerii cărnii de bovine. A elaborat metode noi de sporire a producţiei de carne a raselor de taurine omologate în Republica Moldova, de testare a taurilor prin aprecierea calităţii de carne a descendenţilor, tehnologii de creştere intensivă a tineretului taurin. Cercetările au demonstrat că crearea tipului intrarasial (moldovenesc) al rasei Bălţata cu Negru în condiţiile Republicii Moldova asigură sporirea producţiei de lapte şi de carne a taurinelor; potenţialul productiv genetic poate fi realizat în baza creşterii intensive a tineretului taurin până la vârsta de 15-20 de luni, ceea ce garantează sporirea rentabilităţii producerii cărnii de taurină.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice se regăsesc în cele peste 160 de publicaţii, dintre care pot fi menţionate monografiile: Повышение мясной продуктивности крупного рогатого скота в Молдавии (1970); Creşterea intensivă şi îngrăşarea bovinelor (1974); Производство молока и говядины на промышленной основе в Литве и Молдавии (1980, în colab.); Производство говядины на промышленной основе в МССР (1987, în colab.); manualul Tehnologia creşterii bovinelor (1997, în colab.) ş.a. A pregătit 4 doctori în ştiinţe agricole. A prezentat comunicări la congresele geneticienilor şi amelioratorilor din Republica Moldova, la conferinţele ştiinţifice internaţionale din Iaşi, Timişoara, Kiev ş.a. A obţinut un proiect european transfrontalier România – Republica Moldova – Ukraina.

În ultimii ani, 2008, 2014 a fost preşedinte al Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Republica Moldova. Oriunde n-ar fi activat Serghei Chilimar s-a manifestat întotdeauna ca un savant talentat, om echilibrat şi de o cumsecădenie rară.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pacea iubirii sale nemărginite!

Consiliul Naţional Pentru Acreditare şi Atestare