Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Inmanarea actelor CNAA: Actul de creativitate sa ne aduca lumina in ţara


3 martie 2015

Prima şedinţă festivă din acest an, în cadrul căreia au fost înmânate actele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) unui grup de 40 de persoane, a avut loc pe 17 februarie curent. Toate aceste cadre de înaltă calificare au trăit bucuria împlinirii după mai mulţi ani de studii, cercetări şi căutări în ceea ce şi-au propus să realizeze. Preşedintele CNAA, academicianul Valeriu Canţer, a remarcat efortul lor intelectual susţinut, perseverenţa şi, poate, multe sacrificii personale admise în obţinerea rezultatelor scontate: 22 de persoane s-au învrednicit de diploma de doctor în ştiinţe, care le certifică acest grad, iar 1 – de doctor habilitat. Totodată, de titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice au beneficiat 13 persoane care au devenit, conform atestatelor primite, conferenţiari universitari sau conferenţiari cercetători, 1 – profesor universitar, 1 – profesor cercetător. De asemenea, 2 persoane au primit diplomele de echivalare şi recunoaştere a tezelor de doctorat, susţinute peste hotare.

Aceasta e statistica primei şedinţe, descrisă de preşedintele CNAA. În continuare, acad. Valeriu Canţer a menţionat care sunt aşteptările esenţiale din partea noilor cadre ştiinţifice de înaltă calificare: integrarea sistemului universitar şi cel ştiinţific al ţării noastre în spaţiul european de cercetare, soluţionarea altor probleme de interes naţional: reformarea ştiinţei şi a educaţiei, a economiei naţionale, fără de care nu ne putem imagina dezvoltarea durabilă a ţării şi valorificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE. În prim plan, rămâne şi necesitatea reformei judiciare. În context, vom specifica că teze de doctor în drept se susţin la noi într-un număr impunător. Şi de această dată au primit diplomele de doctorat în drept 7 persoane: Augustin Procopovici, Carolina Galben, Tatiana Macovei, Iulia Bănărescu, Alina Daniela Pătru, Anatolie Doga. Cel de al 7-lea, Vitalie Budeci, a susţinut teza cu un subiect de actualitate„Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier”, specialitatea –Drept penal şi execuţional penal, în cadrul Consiliului ştiinţific specializat de la ULIM. Comisia de experţi a promovat lucrarea respectivă pentru participare la Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”. Prin urmare, potenţialul ştiinţific al ţării din diverse domenii trebuie să fie valorificat de organele de stat în realizarea problemelor complexe ale ţării.

Pentru prima dată, conform Nomenclatorului nou, au fost susţinute trei teze de doctorat în ştiinţe ale comunicării: autori Natalia Cheradi, Mariana Harjevschi şi Zanfir Ilie din România. Primele două doamne activează în sistemul bibliotecilor din ţară, au avut curajul, din dragoste faţă de carte şi ştiinţă, să abordeze nişte subiecte de mare actualitate pentru domeniu şi să pună pe tapet politici pentru evoluţia sistemului naţional al bibliotecilor din republică. Vor fi luate în consideraţie? Să sperăm că da, cu atât mai mult că una din lucrări şi, anume, cea semnată de Natalia Cheradi, cu tema „Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, de asemenea, conform deciziei Comisiei de experţi pe domeniu, va participa la Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”.

Merită a fi menţionată şi teza de doctorat în ştiinţe politice cu tema „Geneza societăţii civile în Republica Moldova”, asupra căreia a lucrat mai mult timp jurnalistul şi cercetătorul Bogdat Ţârdea, cooptat în perioada electorală şi adus în componenţa noului Parlament de un partid de opoziţie. Să-i urăm proaspătului doctor cu actele în regulă contribuţii la dezvoltarea ştiinţei, dar şi la creşterea culturii politice în Parlament, ca dezbaterile de aici să se desfăşoare nu doar din interese înguste de partid, dar să aibă şi un suport ştiinţific, vizând interesul naţional.

De această dată a fost înmânată o singură diplomă de doctor habilitat. Nu e uşor de a face o cercetare de aşa nivel, care pe parcursul unui an se cifrează la vreo 20 pe ţară. De această dată sărbătoritul a fost Aureliu Bodiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale. Puţin depăşeşte această cifră un alt indicator al atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice – conferirea titlului de profesor universitar sau profesor cercetător: 25-30 de persoane anual. La prima şedinţă din anul curent şi-au ridicat atestatele de profesor universitar şi profesor cercetător – respectiv Jorj Ciumac la profilul Tehnologia în industria alimentară, şi Albina Nikolaev la profilul Fizica sistemelor macroscopice.

În încheiere, acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, le-a urat invitaţilor tradiţionalele felicitări şi urări de bine, ca noii posesori ai actelor CNAA să păstreze aceeaşi dragoste faţă de carte şi de a persevera în continuare în aria de creativitate. Cu atât mai mult, în Anul Internaţional al Luminii, declarat ca atare de ONU, actul de creativitate să ne aducă lumină şi în ţara noastră.

În imagini: cadre noi ştiinţifice de înaltă calificare: Aureliu Bodiu – doctor habilitat în medicină, Mariana Harjevschi – doctor în ştiinţe ale comunicării;

Imagini de Marcela Groza.

Tatiana ROTARU