Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Aniversarea a 75 de ani ai Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"


8 octombrie 2015

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare felicită cu multă căldură rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Nicolae CHICUȘ, pe multstimații prorectori și decani, pe întreg corpul didactic, precum și pe discipolii şi absolvenţii acestei instituţii cu ocazia aniversării de 75 de ani de la fondare.

Cu acest prilej aniversar, ne exprimăm toată consideraţia faţă de Domniile Voastre, față de activitatea didactică și științifică pe care o desfășurați. Vă asigurăm cu toată convingerea că pentru abnegația și dăruirea pedagogilor Dumneavoastră, a înaintașilor și a celor de astăzi, manifestăm alese sentimente, respect și gratitudine. Domniilor voastre se datorează buna funcționare și prestigiul acestei instituții. Prin strădanie comună ați îndeplinit, în pofida problemelor sociale și econimice, misiunea de a forma generații succesive în spiritul respectului pentru adevăr, valorile naționale și cunoașterea științifică. Sperăm să aveți parte de prețuirea și recunoștința tuturor discipolilor Dumneavoastră.

Vă urăm și în continuare mari succese în instruire, educaţie şi cercetare, numeroase performanţe în toate domeniile activității pe care le profesați cu dăruire. Să mențineți și să dezvoltați nivelul de completivitate și să obțineți binemeritata recunoaştere în plan naţional şi internaţional.

Dar mai întâi de toate, să aveţi multă sănătate, forţe, acribie şi inspiraţie în realizarea sarcinilor, să vă bucurați de prosperitate şi belșug de bine.

Preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
academician Valeriu Canţer