Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Academia de Muzica, Teatru şi Arte Plastice - O Universitate a Culturii şi Creaţiei


25 noiembrie 2015

În ziua de 25 noiembrie încă o universitate din Republica Moldova – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice - își celebrează un frumos jubileu de la data fondării. Cu ocazia frumoasei aniversari de 75 ani Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare felicită cordial Academia şi urează acestei instituții naționale a creației artistice prosperare, înţelepciune managerială şi profesională şi o istorie de succes pe arena învăţământului superior, ce are o misiune atât de nobilă, de a forma personalităţi artistice, de cultură, care pot schimba lumea într-un bine suprem.

Cu ocazia acestei aniversări, ne exprimăm toată consideraţia faţă de toți universitarii din AMTAP, apreciind mult activitatea didactică și științifică pe care au desfăşurat-o şi o desfăşoară pe parcursul a mai multor decenii. CNAA vine cu alese sentimente, respect și gratitudine pentru familia de pedagogi ai AMTAP, care nu ostenesc să-şi dăruiască sufletul discipolilor, cu indulgenţă şi cu o anumită prudenţă artistică, care vin mereu înspre Spiritul înaltelor minţi ale trecutului şi ale viitorului şi care învaţă plăcerea deplină a Vieţii. Ne exprimăm de asemenea deplina încredere în studenții AMTAP, care vor duce peste decenii faima Academiei. Adevărul şi corectitudinea, sentimentul şi valoarea sunt acele călăuze care au adus această prestijioasă Universitate Aici şi Acum, la deosebita preţuire a tuturor adepţilor de artă, muzică, teatru. AMTAP este acea instituție educațională națională, care formează platforma spirituală a țării noastre. Prin actul divin creativ pe care îl desfășoară AMTAP este acea instituție, care aduce o contribuție substanțială la îmbogățirea și valorificarea patrimoniului nostru cultural, la configurarea dimensiunii spirituale a societății cunoașterii.

Membrii Academiei și numeroșii discipoli au cântat şi au jucat pe sute de scene profesionale, au participat cu lucrări de reală valoare culturală la diferite expoziții și vernisaje, au fost admiraţi de mii de spectatori şi au fost apreciaţi la justa valoare pentru actul creației. Pe parcursul anilor tranziției Academia a trecut prin dferite turbulențe, însă consolidându-și eforturile a rezolvat numeroasele probleme sociale și economice, depăşind mereu nonvaloarea şi canalizând mișcarea spre valorile naționale şi europene. Pentru toate acestea, precum și pentru cauza pe care o promovaţi un respect deosebit din partea CNAA și a întregii comunități academice.

Dragi profesori și studenți ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

Vă dorim și în continuare succese mari în instruire, creație şi cercetare artistică, numeroase performanţe în toate domeniile activității pe care le profesați cu dăruire. Lăsați spiritul să plutească liber în albia libertății creației, căci după cum spunea marele Lucian Blaga “destinul spiritelor creatoare este sã profite de legile destinului ca de libertăți”. Pe fondul Culturii să fiţi cei mai buni, să mențineți și să dezvoltați nivelul de performanţă la care aţi ajuns şi să obțineți binemeritata recunoaştere în plan naţional şi internaţional.

Sănătate şi multe mâini prietenoase la nevoie, călătorii fericite în apele limpezi ale destinului omului de artă, cuceriri neobişnuite în ceea ce faceţi şi să prindeţi cu îndrăzneală vraja trăirii pe acest plai frumos!

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
Academician Valeriu Canţer