Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?


6 noiembrie 2015

Câţi cercetători ştiinţifici există în Republica Moldova, sunt mulţi sau puţini şi care este performanţa acestora? Răspunsurile la aceste întrebări sunt mult mai complicate decât par la prima vedere şi depind de ce înţelesuri punem în sintagmele utilizate, cum calculăm datele, la ce ne raportăm etc. Pentru evaluarea corectă a situaţiei în sfera ştiinţei şi inovării adesea se recurge la o comparare a indicatorilor statistici naţionali cu cei internaţionali şi în acest context este principial de a utiliza aceleaşi instrumente de evaluare. Totodată, aplicarea metodologiilor statistice internaţionale în Republica Moldova întâlneşte anumite dificultăţi, determinate preponderent de specificul activităţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior. Personalul universitar realizează activităţi ştiinţifice în limitele sarcinii ştiinţifico-didactice, utilizând aparataj şi reactive procurate din surse prevăzute la compartimentul instruire şi fiind remunerat din fondul de salarizare a cadrelor didactice. Astfel, este important să ducem evidenţa acestui potenţial ştiinţific pentru a nu supraestima, dar nici subestima resursele umane, financiare şi logistice existente. O altă problemă este lista indicatorilor care caracterizează resursele umane. Statistica naţională se limitează la evidenţa persoanelor fizice, în timp ce în practica internaţională se utilizează pe larg indicatorul Echivalent Normă Întreagă (ENÎ), care permite o estimare mai corectă a relaţiei cost-eficienţă.

În lucrarea Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?”(autori – V-Minciună şi G.Cuciureanu), publicată în revista “Akademos”, nr.3, 2015, este prezentată poziţionarea Republicii Moldova prin prisma statisticilor internaţionale în domeniul resurselor şi rezultatelor, aplicând în calculele efectuate indicatorul ENÎ.

Studiul integral poate fi citit aici