Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Femeile in matematica: Constantin Sibirschi s-ar bucura de rezultatele doamnelor-matematiciene


4 iunie 2015

Dacă până nu demult se considera că domeniul ştiinţelor umaniste şi artele sunt mai apropiate femeilor, iar ştiinţele reale – bărbaţilor, lucrurile se mai schimbă câte puţin. Organizaţia nonguvernamentală „Academicianul Constantin Sibirschi”, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, a decis să decerneze premiul anual cu acelaşi nume, ediţia 2015, la două doamne matematiciene: doctorului habilitat în informatică, profesorului cercetător Svetlana Cojocaru, în funcţie de director al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, şi doctorului în ştiinţe fizico-matematice Galina Rusu, conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova. În opinia profesorului Mihail Popa, o autoritate incontestabilă în matematică, în ştiinţa autohtonă şi nu numai, asect domeniu se feminizează. Drept argument ne aduce un exemplu: la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, în grupele de studenţi-matematicieni figurează în fiecare aproximativ câte 15 fete şi 5 băieţi. Desigur, la nivel internaţional statistica diferă în favoarea bărbaţilor.

Dar să revenim la evenimentul propriu-zis. În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vineri, 5 iunie 2015, la ora 15.00, în Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM (str. Academiei, 5, et. 3, biroul 340) va avea loc festivitatea de înmânare a Premiului Organizaţiei nonguvernamentale „Academicianul Constantin Sibirschi”.

Contactată de noi, dna Svetlana Cojocaru a precizat că Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” i-a fost decernat pentru un ciclu din 67 de lucrări întitulat "Aspecte de procesare a limbajului natural cu aplicaţii în calculul simbolic şi cel de înaltă performanţă". Subiectul acestui ciclu se circumscrie în contextul domeniului “interacţiune om-calculator” şi aduce o serie de contribuţii semnificative. Cercetările şi implementările autoarei se referă la interfeţe inteligente, în care problemele legate de comportamentul cooperant şi inteligent al acestora se rezolvă prin metode ce implică utilizarea limbajului natural. Ciclul de lucrări încorporează rezultate ale unei activităţi îndelungate, validate în timp prin publicaţii în ediţii de prestigiu, comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale importante, pe care s-au clădit o serie de proiecte şi colaborări prestigioase cu instituţii şi cercetători din astfel de ţări precum România, Suedia, Marea Britanie, Germania, Franţa etc.

Dnei Galina Rusu îi este decernat Premiul pentru tineri cercetători în baza unui ciclul din 6 lucrări cu titlul “Comportarea soluţiilor unor probleme Cauchy singular perturbate pentru ecuaţii diferenţiale abstracte de ordinul al doilea”. Subiectele lucrărilor ţin de domeniul matematicii pure, iar soluţiile propuse oferă informaţii uşor de utilizat în studiul unor probleme concrete din fizică, în special mecanică, termodinamică.

Dacă ar fi în viaţă academicianul Constantin Sibirschi (1928-1990), fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul teoriei calitative a ecuţiilor diferenţiale din Republica Moldova, s-ar bucura nespus de rezultatele acestor doamne inteligente într-un domeniu dificil, ca matematica, considerat pe potriva forţelor intelectuale ale bărbaţilor.

Organizaţia nonguvernamentală „Academicianul Constantin Sibirschi” a fost constituită în anul 1999 la iniţiativa omului de afaceri din SUA, dr. Valeriu Sibirschi, nepotul savantului. Ea are drept scop stimularea cercetărilor în domeniul matematicii şi informaticii. Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi”, considerat drept cea mai înaltă distincţie din domeniul matematicii şi informaticii de la noi din ţară, este decernat cercetătorilor pentru rezultate remarcabile ştiinţifice. Până în prezent de această distincţie s-au bucurat 17 persoane: 14 din Republica Moldova şi 3 de peste hotare. La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-mediei.

Laureaţii premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” (1999-2015):

 1. Dr.h.,prof. Boris Scerbacov (1999,USM)
 2. M.c., dr.h.,prof. Nicolae Vulpe (2000, IMI)
 3. Dr.h.,prof. Nicolae Jitarasu (USM, 2001)
 4. Acad.,dr.h., prof. Vladimir Arnautov (2001, IMI)
 5. M.c., dr.h.,prof. Metodie Rata (2002, IMI)
 6. Dr.h.,prof. Dumitru Lozovanu (2003, IMI)
 7. Dr.h.,prof. Mihail Popa (2004, IMI)
 8. Acad.,dr.h., prof. Mitrofan Ciobanu (2005, UST)
 9. Dr.h., prof. Alexei Caşu (2006, IMI),
 10. M.c., dr.h., prof. Constantin Gaindric (2007, IMI – CNAA)
 11. Dr.h., prof. Eugen Grebenicov, membru de onoare al AŞM (2008, Rusia).
 12. Acad.,dr.h., prof. Anatolii Samoilenko (2012, Ucraina)
 13. Dr.h. prof. Alexandru Şubă (2013).
 14. Dr. prof. Ilie Burdujan (2014, România)
 15. Dr.h. prof. Svetlana Cojocaru (2015, IMI)

Laureaţii premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” pentru tineri cercetătri

 1. Dr. Elena Naidenova (Starus) (2007, IMI-Canada)
 2. Dr. conf. Galina Rusu (2015, USM)

Pentru conformitate
Tatiana ROTARU