Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: USMF – un focar de ştiinţă, cultură şi spiritualitate


8 octombrie 2015

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, împreună cu întreaga societate, celebrează 70 de ani de la fondare – prilej pentru acest bilanț la care suntem martori, de meditare asupra actului medical, ce are tangențe, cred eu, cu cel divin, de reliefare şi altor detalii ale activităţii multidimensionale a acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior. Prin fondarea USMF, s-au pus bazele constituirii sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi asistenţă medicală, s-au deschis posibilităţile de realizare a opţiunilor profesionale ale tinerilor în acest domeniu, s-a format şi temelia platformei cercetărilor ştiinţifice.

USMF, întemeiată în baza Institutului de Medicină nr. 1 din Leningrad (astăzi Sankt-Petersburg), şi azi, la cei 70 de ani de activitate în domeniu, rămâne unica instituţie din ţară antrenată în pregătirea specialiştilor cu studii superioare medicale, inclusiv şi a cadrelor ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, fiind concomitent şi un centru important de cercetări ştiinţifice şi cultură. De la începuturi, prin concursul pleiadei de profesori competenţi şi generoşi, de savanţi de talie europeană, care au rămas în această mică republică din sud-estul Europei cu întregul lor echipament tehnico-ştiinţific, iar ulterior prin implicarea cu talent şi dăruire a cadrelor naţionale de valoare, studenţii de la medicină au avut toate oportunităţile de a deveni specialişti apreciaţi în edificarea sistemului naţional de sănătate, oameni de ştiinţă şi cultură atât de necesari plaiului nostru moldav. De la acele începuturi din anii 40-50, iau naştere renumitele şcoli ştiinţifice moldoveneşti din domeniul medicinii, ai căror protagonişti au devenit ulterior Nicolae Testemiţanu, fraţii Nicolae şi Vasile Anestiadi, Diomid Gherman, fraţii Constantin şi Gheorghe Ţâbârnă, Gheorghe Ghidirim, Eva Gudumac şi alţii, aleşi în calitate de membri ai AŞM sau a altor Academii de Ştiinţe din străinătate.

În anul 1990, Institutului de Stat de Medicină din Chişinău i-a fost conferit numele lui Nicolae Testemiţanu, reputat chirurg şi om de stat, care a pregătit cadrul nou al sistemului de sănătate, dar care şi a încurajat promovarea cadrelor naţionale în medicină şi a spiritului naţional în societate, fapt pentru care a pătimit. În cei aproape 25 ani de activitate, după proclamarea independenţei, USMF s-a modernizat şi a devenit în prezent una din cele mai prestigioase universităţi din spaţiul educaţional al republicii, impunându-se tot mai pregnant la nivel internaţional. În contextul dat, remarcăm că USMF este o instituţie cu cel mai mare număr de studenţi, rezidenţi şi doctoranzi străini – 1860 din 31 de ţări străine. Cei peste 10000 de studenţi de la cele 6 facultăţi studiază în 4 limbi – română, engleză, rusă şi franceză. Universitatea dispune de o bază tehnico-materială avansată, săli de studii bine amenajate, cămine cu condiţii bune de trai pentru tineri. Absolvenţii îi duc faima în lume prin profesionalism, cunoştinţe şi etică medicală. Procesul de instruire din instituţie este realizat astăzi de circa 1000 de cadre de înaltă calificare, dintre care sunt 155 doctori habilitaţi şi peste 568 de doctori în ştiinţe medicale.

Actualmente, în Universitate îşi fac studiile prin doctorat peste 200 de tineri, alte 140-150 de persoane pregătesc tezele de doctorat de sine stătător. În mediu, aici se susţin anual 6 teze de doctor habilitat şi circa 40 teze de doctor – rezultate excelente comparativ cu alte domenii din sfera științei și inovării din țară, unde problema pregătiri cadrelor de înaltă calificare lasă mult de dorit.

Acum patru ani, Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” a fost evaluată sub aspectul cercetării ştiinţifice (2.06.2011) de către Comisia de acreditare a CNAA – prevedere a Codului cu privire la știință și inovare al RM. Astfel, pentru prima dată unei instituții de învățământ superior i s-a atribuit Categoria A și calificativul Organizaţie cu recunoaştere internaţională, luându-se în calcul performanţa integrală a cercetării. Mai mult, în premieră absolută, de la demararea în 2010 a procesului de reacreditare în cadrul formatului nou de evaluare a CNAA, unui profil de cercetare, Clinico-chirurgical, i s-a atribuit aprecierea foarte bine, luându-se în considerare relevanţa ştiinţifică, economică şi socială a rezultatelor obţinute, dar şi eforturile depuse privind creşterea vizibilităţii USMF în plan internaţional. Celorlalte profiluri de cercetare le-au fost acordate calificativul bine. Prin aceste aprecieri binemeritate este recunoscută contribuţia universităţii la dezvoltarea unui sistem inedit în cercetare şi educaţie şi promovarea cunoaşterii în domeniul ocrotirii sănătăţii şi medicinei. Prin USMF, concrescută cu institutele de cercetare de profil şi instituţiile curative din ţară, avem de fapt o structură, numită la nivel european de cluster educaţional, ştiinţific şi inovaţional.

În tot ceea ce a obţinut Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, este şi meritul incontestabil al managementului eficient, promovat de rectori şi echipele respective, inclusiv şi al academicianului Ion Ababii, rector pe parcursul ultimilor 18 ani, personalitate apreciată de către comunitatea ştiinţifică din ţara şi de peste hotare.

Mult stimaţi profesori universitari şi cadre didactice, medici crescuţi cu grijă şi dragoste de Alma Mater, promotori ai sistemului de sănătate modern în ţara noastră! În această zi de sărbătoare, vă aducem sincere felicitări cu prilejul celor 70 de ani de muncă cu dăruire şi activitate prodigioasă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu, căreia sincer îi dorim o ascensiune continuă pe tărâmul cunoaşterii şi o poziţionare pe potrivă în spaţiul european al educaţiei. Să aveţi parte de sănătate, lumină şi prosperitate pentru a realiza noi deziderate în avansarea ştiinţei, educaţiei şi societăţii noastre.

Academician Valeriu Canţer,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare