Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Limita de vârstă pentru conducătorii de doctorat a fost anulată


16 iunie 2015

În şedinţa sa din 15 iunie 2015, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale restricţiile privind vârsta şi activităţile conducătorului de doctorat, prevăzute în pct. 25, 55 şi 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 10 decembrie 2014.

Punctul 25 din Regulament prevedea că „şcoala doctorală se organizează şi funcţionează … cu conducători de doctorat care … îşi desfăşoară activitatea de bază în cadrul uneia dintre instituţiile organizatoare a şcolii doctorale”, iar punctul 55 – că ”Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi într-o singură şcoală doctorală, cu excepţia doctoratelor în cotutelă.” Curtea a reţinut că, în virtutea principiului autonomiei universitare, instituţiile autorizate să organizeze studii superioare de doctorat urmează să-şi selecteze în mod autonom, în baza unui contract de muncă, cu durată normală sau cu timp parţial de muncă, conducătorii de doctorat.

Punctul 58 din acelaşi Regulament dispunea că „un conducător de doctorat poate solicita înmatricularea de noi studenţi-doctoranzi până la împlinirea vârstei de 65 ani. După împlinirea acestei vârste, conducătorii de doctorat continuă să îndrume studenţii-doctoranzi deja înmatriculaţi până la finalizarea studiilor de doctorat, însă pot solicita înmatricularea noilor studenţi-doctoranzi numai în cotutelă cu un alt conducător de doctorat care nu a împlinit vârsta de 65 ani”. Curtea a menţionat că procesul de coordonare a studiilor doctorale, datorită caracterului complex al cercetărilor ştiinţifice pe care acestea le implică, solicită un grad înalt de pregătire profesională şi experienţă vastă în domeniul cercetărilor ştiinţifice. În acest context, restricţionarea conducătorilor de doctorat, care au atins vârsta de 65 de ani, nu este justificată de motive obiective.

Pornind de la aceste şi alte argumente invocate Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale sintagma „şi îşi desfăşoară activitatea de bază în cadrul uneia din instituţiile organizatoare a şcolii doctorale” din punctul 25 şi punctele 55 şi 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mai mute detalii pot fi aflate pe pagina oficială a Curţii Constituţionale.