Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Sincere şi îndurerate regrete la plecarea din viaţă a Academicianului Simion TOMA


11 noiembrie 2015

În această zi posomorâtă de toamnă din 11 noiembrie ne-a ajuns vestea tristă că s-a stins din viaţă academicianul Simion TOMA, fostul nostru coleg din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, vicepreşedinte CNAA în anii 2009-2013.

Calea vieţii în miraculoasa lume a ştiinţei academicianul Simion Toma a început-o de la porţile Colegiului Agricol din s. Cucuruzeni, r. Orhei în anii 1950-1954, trecând apoi, în perioada 1954-1959, prin forjeria Institutului Agricol din Chişinău (astăzi – Universitatea Agrară de Stat din Moldova). Cu peste 50 de ani în urmă, ca tânăr cercetător, şi-a asumat în forul său interior o misiune captivantă şi nobilă – aceea de a decripta tainele interacţiunii lumii vegetale cu solul la lumina Soarelui. Acestei misiuni i-a fost devotat pe tot parcursul vieţii sale, afirmându-se plenar în domeniul ştiinţei agricole naţionale şi internaţionale. Acad. Simion Toma a făcut parte din generaţia de cercetători, formată în deceniile V-VI ale secolului al XX-lea, care, venind pe tărâmul cercetării, a configurat reperele de formatare a matricei ştiinţei autohtone.

Basarabean prin naştere şi chişinăuian prin adopţie, născut la 30 august 1936, în judeţul Orhei, acad. Simion Toma şi-a împărţit viaţa între Universitate şi Academie, iar în perioada 2009-2013 – şi între Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Şi-a început calea spre olimpul academic la catedra de agrochimie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, cunoscând toate treptele urcuşului pe scara universitară: asistent, conferenţiar, iar mai târziu – profesor universitar. Prin prestaţia sa universitară de înaltă calitate va rămâne pentru zeci de generaţii de tineri unul dintre cei mai valoroşi mentori pe care i-a avut Universitatea.

Din anul 1978 trece pragul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, plămădindu-şi cercetarea agronomică în cadrul Institutului de Fiziologie a Plantelor. Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de colegii de breaslă, acordându-i-se în anul 1978 titlul onorific de membru corespondent, iar în anul 1981 – de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la vârsta de 46 de ani. După promovarea în forul naţional academic este ales vicepreşedinte, academician coordonator al Secţiei de Știinţe Agricole, director al Institutului de Fiziologie a Plantelor şi, astfel, pe parcursul a mai bine de trei decenii aduce o substanţială contribuţie în "blazonarea" AŞM. Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 55 brevete de invenţii, 18 monografii şi broşuri pentru utilizatori, care se numără printre cele cca 800 de lucrări ştiinţifice publicate de-a lungul anilor de activitate fructuoasă. Vizibilitatea şi recunoaşterea naţională şi internaţională a investigaţiilor întreprinse privind mecanismele fiziologice şi biochimice de creştere a rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor stresogeni, elaborarea principiilor de optimizare a nutriţiei minerale a plantelor de cultură, precum şi a celor de majorare a productivităţii prin metode ecologic inofensive este certă şi de netăgăduit. Cu o asemenea impresionantă carte de vizită este firească acordarea calităţii de membru al unui şir de societăţi ştiinţifice în domeniu din ţară şi de peste hotare şi a mai multor distincţii şi titluri.

Antrenarea academicianului Simion Toma în activităţile Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a demarat în anul 2006, odată cu numirea Dumnealui în funcţia de preşedinte al Comisiei de experţi în agricultură. În anul 2008, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, academicianul S. Toma a fost numit în funcţie de vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, conducător al Comisiei de acreditare. În perioada 2009-2013, cât s-a aflat la CNAA, academicianul Simion Toma şi-a adus o contribuţie esenţială la perfecţionarea cadrului legal actual de evaluare şi acreditare, implementarea standardelor de calitate în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi ierarhizarea organizaţiilor acreditate în baza performanţei demonstrate. În această postură înaltă de demnitar public, Domnia sa şi-a reafirmat calităţile manageriale, fiind mereu deschis pentru noi idei, diriguind un colectiv unit în cadrul Direcţiei de evaluare şi acreditare şi promovând în activitatea de zi cu zi astfel de valori ca principialitatea, onestitatea, colegialitatea şi bunăvoinţa. Toate aceste calităţi se înscriu pe dimensiunile Omului de Omenie, cum a fost regretatul academician.

Plecând din viaţă la cei 80 de ani neîmpliniţi academicianul Simion Toma lasă o multitudine de goluri în Academia de Ştiinţe a Moldovei, în Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi în toate acele locuri unde a activat cu dăruire. Goluri dureroase lasă şi în inimile colegilor şi discipolilor, cu care a lucrat pe parcursul anilor şi cărora le lasă în amintire o părticică din sufletul său nobil şi binevoitor. Dar poate că cel mai mare gol îl lasă în familia, pe care a iubito şi la care a ţinut nespus de mult.

În această zi tristă şi de grea încercare, Colectivul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare vine cu sincere condoleanțe și întreaga compasiune în îndurerata familie Toma. Avem toată certitudinea că toţi cei care l-au cunoscut îi deplâng trecerea în nefiinţă, dar se resemnează cu gândul că fiind un Om ales în viaţă, Academicianul Simion TOMA va nimeri acolo sus, în ceruri, în cercul celor aleşi ai Domnului, care-i va lua sub ocrotire sufletul luminos.

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
Academician Valeriu CANŢER