Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cum evaluăm tezele de doctorat in Republica Moldova?


19 iunie 2015

Conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat la sfârşitul anului 2014 prin Hotărâre de Guvern, pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, fiecărei teze de doctorat îi va fi atribuit unul din următoarele calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. Pentru a implementa această prevedere, avem nevoie de o metodologie clară şi argumentată de atribuire a calificativelor.

În articolul Cum evaluăm tezele de doctorat în Republica Moldova?, autor – G.Cuciureanu, se analizează practica internaţională şi situaţia locală privind evaluarea tezelor, sunt stabilite provocările pentru procesul de evaluare a tezelor la nivel naţional şi se propune o metodologie de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat. Ea urmăreşte să răspundă la următoarele întrebări:

Aplicarea cu bună credinţă a metodologiei elaborate de atribuire a calificativelor, ar putea, în opinia autorului articolului, să orienteze studiile doctorale din Republica Moldova spre atingerea obiectivelor urmărite de către doctoratul modern – obţinerea unor competenţe utile pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere în urma procesului de învăţare prin cercetare. Textul complet al articolului poate fi accesat aici.