Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

U-Multirank - studiu de caz 2015


12 martie 2015

Asociaţia Universităţilor Europene (European University Association, EUA) a efectuat la sfîrşitul anului 2014 un sondaj privind experienţa de participare a universităţilor - membri ai EUA – în clasamentul U-Multirank.

Precum se ştie, U-Multirank este o abordare nouă, multi-dimensională a clasamentului internaţional al universităţilor, care are la bază cinci dimensiuni: predarea şi învăţarea, cercetarea, tranferul cunoştinţelor, orientarea internaţională şi încadrarea regională. Datele cuprinse în U-Multirank îşi au originea în mai multe surse: informaţii furnizate de către instituţii, date din bazele internaţionale bibliometrice şi cele ale brevetelor de invenţie, sondajul studenţilor.

Deşi chestionarul a fost expediat tuturor membrilor EUA (783 de universităţi), doar 126 din aceştia au răspuns. Din ei 85 au participat activ la U-Multirank (i), 7 membri au fost incluşi în clasament doar pe baza datelor publice disponibile (ii), iar 34 (iii) nu au fost incluşi în U-Multirank. Astfel, universităţile din prima categorie au fost chestionate vizavi de motivele pentru care au participat activ la elaborarea clasamentului, opinia privind indicatorii utilizaţi, eforturile depuse pentru colectarea datelor (număr de persoane implicate, timp), relaţia universităţi – consorţiumul U-Multirank, gradul de utilizare de către universităţi a rezultatelor clasamentului, etc. Membrii EUA care nu au fost incluşi în clasament au fost sondaţi privind cauzele neparticipării şi planurile de viitor.

S-a dovedit că peste 70% din universităţile care au participat activ la prima ediţie a clasamentului (2014) au avut ca scop sporirea vizibilităţii şi îmbunătăţirea imaginii în afara ţării. Peste 50% dintre acestea au considerat U-Multirank drept o bună oportunitate de a-şi compara instituţia proprie cu cele similare din străinătate.

Mai mulţi participanţi la sondaj au imputat unele deficienţe, de exemplu, necesitatea depunerii unor eforturi mai mari decît a fost anticipat pentru colectarea datelor, interpretarea diferită a unor indicatori utilizaţi în clasament de către diferite instituţii şi ţări, lipsa datelor în cazul unor indicatori, aşa ca gradul de angajare a absolvenţilor în cîmpul muncii, etc. Unele date furnizate s-au bazat doar pe estimări, ceea ce pune anumite semne de întrebare privind veridicitatea acestora.

Cca 50% din respondenţii din categoria iii şi-au motivat absenţa din U-Multirank – 2014 prin preferinţa de a aştepta evoluţia U-Multirank-ului şi, în dependenţă de aceasta, luarea unei hotărîri de participare/neparticipare în viitor.

S-a demonstrat că încă nu toţi participanţii U-Multirank – 2014 au o concepţie clară privind beneficiile participării: patru din zece universităţi nu au careva planuri de utilizare a rezultatelor clasamentului sau nu ştiu cum le-ar putea utiliza.

Astfel, sondajul a dovedit că U-Multirank se confruntă cu unele dificultăţi, caracteristice şi altor clasamente, în special cele legate de comparabilitatea şi fiabilitatea datelor. Nouă, utilizatorilor, nu ne rămîne decît se vedem cum U-Multirank va aborda aceste probleme şi ce căi de soluţionare va propune.

Mai multe detalii puteţi găsi în raportul EUA Members’ Participation in U-Multirank: Experiences from the First Round, disponibil la adresa
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_UMR_Publication_web.sflb.ashx