Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare: Universitatea bălţeană şi politicile ei în educaţie


9 octombrie 2015

În această toamnă, când toți dascălii din țara noastră au marcat sărbătoarea profesională – Ziua profesorului, trei universități cu profil pedagogic şi-au sărbătorit aniversările. La 1 Octombrie, Universitatea de Stat din Tiraspol a celebrat 85 ani de la constituire, la 8 octombrie, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” – 75 ani, iar pe 9 octombrie,i-a venit rândul celei mai tinere Universități din această categorie – a celei din Bălți, care marchează 70 de ani din ziua pornirii pe drumul cunoașteri și a instruirii cadrelor pedagogice de înaltă calificare. Astfel, putem considera că prin actele de fondare a primelor instituţii de învăţământ superior din ţara noastră pe tărâmul pedagogiei s-a evidenţiat anume educaţia ca temelie în dezvoltarea unei societăţi, aspect ce rămâne de actualitate majoră şi pentru Republica Moldova de azi.

Mai amintim că tot în această perioadă a sărbătorit 70 ani de la fondare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Prin configurarea acestui patrulater educaţional de patru universităţi în domeniile pedagogiei şi medicinei s-a format matricea iniţială naţională de transpunere în viaţă a dezideratului de secole al unui popor: „Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă”. Cu prilejul acestor jubilee, putem constata că toate aceste universităţi, prin eforturile asidui a mai multor generaţii de dascăli, şi-au adus cu prisosinţă contribuţia la deşteptarea spiritului de inteligenţă a neamului nostru, la edificarea sistemelor naţionale de educaţie, de ocrotire a sănătăţii, precum şi de cercetare.

Trebuie cu certitudine să recunoaştem că dacă n-ar fi fost pe plaiul nostru aceste şi alte universităţi, precum şi o Academie de Ştiinţe, nu ştiu cum am fi ajuns la erupţiile spiritului naţional şi la formarea Statului Independent Republica Moldova cu toate atributele, care caracterizează un stat. Revenind la proverbul „Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă”, aş mai specifica şi o altă formulă „Într-o societate sănătoasă – o elită inteligentă şi înţeleaptă”. Transpunerea ei în viaţă este un imperativ de primă importanţă pentru ţara noastră şi acest lucru se poate realiza doar prin dezvoltarea educaţiei, culturii şi ştiinţei. Şi un rol primordial în acest proces de modernizare a ţării îl joacă cele trei universități menţionate, care formează un triunghi al spațiului educațional pedagogic din țara noastră cu un vârf poziţionat – Universitatea de Stat din Bălţi. Ea poartă numele iluministului Alecu Russo, subliniind şi prin aceasta că are menirea de a aduce lumina cunoașterii în zona de nord a Republicii Moldova.

Pe parcursul a şapte decenii de avansare pe calea cunoaşterii Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) a devenit o platformă modernă pentru realizarea opţiunilor profesionale ale tinerilor, mai ales, din nordul ţării şi a pregătit zeci de mii de specialişti, care pot fi întâlniţi aproape în orice liceu şi şcoală din republică. Prin spiritul creativ a mai multor generaţii de cadre didactice, USARB s-a constituit într-o forjerie de tehnologii educaţionale şi instrumente ale cunoaşterii. Prin cercetarea ştiinţifică cultivată cu grijă prin ani, Universitatea a format un centru important al ştiinţei naţionale, căruia îi este alăturată filiala Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Stabilind relaţii strânse cu Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, precum şi cu alte universităţi din străinătatea, USARB devine un nod important de conexiune cu Spaţiul European şi Internaţional al Educaţiei. Şi nu, în ultimul rând, Universitatea, ca centru universitar, a promovat cu perseverenţă cultura naţională – aspect de o importanţă majoră, dacă ţinem cont cel puţin de specificul oraşului Bălţi.

Stimaţi profesori şi studenţi ai Universităţii Bălţene! Sunteți o instituţie care s-a impus, la nivelul învăţământului superior din țară, ca o instituţie a seriozităţii, calităţii şi eficienţei. Miza majoră a învăţământului superior, desfăşurat sub egida USARB, o constituie educaţia de calitate europeană şi integrarea absolvenţilor noştri pe piaţa muncii. În această privinţă, aveți rezultate cu care ne mândrim, rata inserţiei profesionale a absolvenţilor fiind una ridicată. Vă transmitem profunda noastră recunoştinţă şi apreciere pentru eforturile zi de zi, depuse privind canalizarea procesului didactic în albia europeană a Cartei Bologna. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare consideră că instituţia îşi îndeplineşte cu succes misiunea în domeniul educaţiei şi cercetării și cu ocazia jubileului de 70 de ani a decis să confere Diploma de Recunoştinţă Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Dragi Universitari! Intrarea Europei în efervescenţa preocupărilor de făurire a noii societăţi a cunoaşterii, proces stimulat de Strategia Lisabona şi de Carta de la Bologna, a generat în majoritatea ţărilor o intensă preocupare pentru perfecţionarea învăţământului şi ridicarea eficienţei, încât acesta să devină un factor esenţial de realizare a unui salt calitativ al competitivităţii prin formarea capitalul uman calificat. Astfel, modernizarea învăţământului în general şi a celui universitar, în particular, devine prioritate naţională şi în R. Moldova. Suntem încrezători că şi în perioada ce urmează Universitatea Bălţeană se va axa cu inteligenţă pe acest obiectiv major, având susţinerea concretă din partea tuturor instituţiilor statului.

Să vă dezvoltați, în continuare, în spiritul calităţii şi al eficienţei şi să ajungeți în cel mai apropiat viitor în prima mie de universităţi din Spaţiul European al Învăţământului Superior.

Un înţelept spunea “Credinţa face toate lucrurile posibile. Speranţa face ca lucrurile sa continue. Dragostea face toate lucrurile frumoase”. Sa le aveţi pe toate trei! La mulți ani cu dăinuire prin secole şi realizări frumoase pe potriva aşteptărilor!

Academician Valeriu Canţer,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare