Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

UTM şi IMSP IMC au raportat privind realizarea Planului de acţiuni in vederea eficientizării activităţii de cercetare


16 iulie 2015

În ședința Comisiei de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării din 9 iulie 2015 două instituții au raportat privind realizarea Planului de acţiuni în vederea eficientizării activităţii de cercetare – Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului (IMSP IMC). Ambele instituții au fost reacreditate în mai 2012. Reamintim că UTM-ului i s-a acordat calificativul organizaţie cu recunoaştere internaţională (categoria A), iar IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, actualmente IMSP Institutul Mamei şi Copilului – calificativul organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).

Realizarea Planului de acţiuni în vederea eficientizării activităţii de cercetare – Universitatea Tehnică a Moldovei (anii 2012-2015)Raportor dl Dorogan Valerian, dr.hab., prof.univ., prorector cercetare științifică al UTM

Realizarea Planului de acţiuni în vederea eficientizării activităţii de cercetare - Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului (anii 2012-2015) Raportor dna Curteanu Ala, dr., conf.cerc., director interimar cercetare, inovare şi transfer tehnologic al IMSP IMC